H60071z Philosophy of Arts II

Faculty of Music
Winter 2013
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60069z Philosophy of Arts I
úspěšně vykonaná zkouška z téhož předmětu v 1. ročníku navazujícího magisterského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 23 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem je pochopení východisek a souvislostí evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin.

Syllabus (in Czech)
 • východiska a souvislosti evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin

  Prezentace nejtypičtějších příkladů a nejvýznamnějších událostí vývoje evropského umění, zejména těch, jejichž prvky a inspirace se objevují i v dalších údobích. Bude kladem důraz zejména na provázanost historických, společenských a uměleckých forem na základě dobové filozofie a estetiky.
  Osobnosti: J. J. Rousseau, Voltaire, G. E. Lessing, J. G. Herder, E. Kant, F. Nietsche, S. Kierkegaard, K. Marx, J. P. Sartre, L. Wittgenstein, M. Foucault, E. Panofsky ad.
  Pojmy: umění revoluce a biedermayeru, konec monarchisticko feudálního principu jako společenského slohu, hledání modernismu, historismus, romantismus, secese; počátky slohového roztříštění, současná kontradikce apollinského a dionýského v kultuře, kultura a politika, slohové infiltrace.
Literature
 • HANZAL, J. Od baroka k romantismu. Praha 19987. info
 • HAUSER: Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • PIJOAN,José. Dějiny umění 1. - 8. Praha 1977. 1984. info
 • TAINE, Hyppolite. Studie o dějinách a umění. Praha 1978. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • HUBÍK, S.: Postmoderní kultura. Olomouc 1991. info
 • LIESSMANN, Konrad P. Filozofie moderního umění. Olomouc 2000. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a státní závěrečná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 2 z 5.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2013, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2013/H60071z