H75017l Marketing Communications in the musical arts

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Tomáš Cafourek (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 8:30–10:05 006
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H75017z Marketing Communications in the musical arts )
Ukončený první ročník studia BcA.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají přehled o nástrojích marketingového komunikačního mixu a dokážou do něho umístit marketingovou komunikaci, porozumí integrované komunikaci v rámci hudebního umění a průmyslu a budou připraveni samostatně řešit náročné úkoly.

Syllabus (in Czech)


  • Přehled nástrojů, technik a aplikací forem marketingové komunikace v hudebním umění - reklama, public relations, sponzoring, podpora prodeje, direkt marketing, komunikace v místě prodeje, osobní prodej, výstavy a veletrhy. Vytváření, image a pozice značky, image a jména umělce, uměleckého produktu, pořadu, komunikace mezi organizacemi v kultuře (B2B), internetová a mezinárodní komunikace, mediální plánování, tvorba rozpočtů, stanovování cílů marketingové komunikace, definice, určení a práce s cílovými skupinami. Osobnost marketingového specialisty v hudebním umění a průmyslu, tvořivost a kreativita v praxi. Praktická aplikace osvojených znalostí na konkrétních cvičeních a úkolech.
Teaching methods (in Czech)
Přednášky a cvičení
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H75017l