H75017l Marketing Communications in the musical arts

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Michaela Bóková, DiS. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají přehled o nástrojích marketingového komunikačního mixu a dokážou do něho umístit marketingovou komunikaci, porozumí integrované komunikaci v rámci hudebního umění a průmyslu a budou připraveni samostatně řešit náročné úkoly.

Syllabus (in Czech)


  • Přehled nástrojů, technik a aplikací forem marketingové komunikace v hudebním umění - reklama, public relations, sponzoring, podpora prodeje, direkt marketing, komunikace v místě prodeje, osobní prodej, výstavy a veletrhy. Vytváření, image a pozice značky, image a jména umělce, uměleckého produktu, pořadu, komunikace mezi organizacemi v kultuře (B2B), internetová a mezinárodní komunikace, mediální plánování, tvorba rozpočtů, stanovování cílů marketingové komunikace, definice, určení a práce s cílovými skupinami. Osobnost marketingového specialisty v hudebním umění a průmyslu, tvořivost a kreativita v praxi. Praktická aplikace osvojených znalostí na konkrétních cvičeních a úkolech.
Teaching methods (in Czech)
Přednášky a cvičení
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H75017l