DRTZ306 Audio-visual project 2

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTL306 Audio-visual project 2 )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Audiovizuální projekt I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vytvoření kvalitního námětu a scénáře krátkého audiovizuálního díla.Student je scenáristou i režisérem svého díla, paralelně navíc dramaturgem scénáře a filmu některého ze svých kolegů. Paralelní posílení tvůrčí scenáristické a dramaturgické zkušenosti.
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže vytvořit námět a scénář krátkometrážního audiovizuálního díla. Dokáže zapracovat dramaturgické připomínky. Je schopen vypracovat funkční dramaturgickou analýzu námětu a scénáře krátkometrážního hraného díla.
Syllabus (in Czech)
  • 1. námět 2. zpracovaní dramaturgických připomínek 3. scénář 4. zpracovaní dramaturgických připomínek 5. finální verze scénáře
Literature
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
Teaching methods (in Czech)
Pravidelné konzultace s vedoucím projektu, dramaturgické porady, samostatná scenáristická práce. * Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě námětu, scénáře a aktivní účasti na dramaturgických diskuzích analýzách
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DRTZ306