DRTL306 Audio-visual project 2

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ306 Audio-visual project 2 )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Audiovizuální projekt I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik krátkého hraného audiovizuálního díla. Student je scenáristou i režisérem svého díla, paralelně navíc dramaturgem scénáře a filmu některého ze svých kolegů. Letní semestr je určen realizaci, které předchází spolupráce s herci (čtené zkoušky, herecká interpretace textu), případně se scénografy a manažery. Výstupem je audiovizuální dílo, stopáž 5 min, písemné autorské a dramaturgické reflexe projektu.
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže realizovat vlastní scénář krátkometrážního audiovizuálního dramatického díla. Je schopen konstruktivně zapracovat dramaturgické připomínky ve všech fázích realizace. Dokáže reflektovat svou tvůrčí zkušenost a vztáhnout ji ke své budoucí scenáristické a dramaturgické praxi.
Syllabus (in Czech)
  • 1. konzultace finální verze scénáře 2. příprava realizační koncepce 3. příprava natáčecího plánu 4. realizace 5. postprodukce 6. projekce 7. tvůrčí reflexe
Literature
  • Gindl-Tatárová, Z.: Hollywoodoo, SFÚ Bratislava 2001. info
  • Ivo Bláha: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. info
  • Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. info
Teaching methods (in Czech)
Pravidelné konzultace s vedoucím projektu, dramaturgické porady, samostatná scenáristická práce, týmová práce v rámci realizace. Tvůrčí reflexe. * Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání realizovaného audiovizuálního díla, natočeného dle schváleného scénáře a na základě aktivní účasti na dramaturgických diskuzích analýzách
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2023/DRTL306