DRTZ306 Audio-visual project 2

Theatre Faculty
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTL306 Audio-visual project 2 )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Audiovizuální projekt I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vytvoření kvalitního námětu a scénáře krátkého audiovizuálního díla.Student je scenáristou i režisérem svého díla, paralelně navíc dramaturgem scénáře a filmu některého ze svých kolegů. Paralelní posílení tvůrčí scenáristické a dramaturgické zkušenosti.
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže vytvořit námět a scénář krátkometrážního audiovizuálního díla. Dokáže zapracovat dramaturgické připomínky. Je schopen vypracovat funkční dramaturgickou analýzu námětu a scénáře krátkometrážního hraného díla.
Syllabus (in Czech)
  • 1. námět 2. zpracovaní dramaturgických připomínek 3. scénář 4. zpracovaní dramaturgických připomínek 5. finální verze scénáře
Literature
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
Teaching methods (in Czech)
Pravidelné konzultace s vedoucím projektu, dramaturgické porady, samostatná scenáristická práce. * Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě námětu, scénáře a aktivní účasti na dramaturgických diskuzích analýzách
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DRTZ306