DAAZX14 Author's Production

Theatre Faculty
Winter 2020
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Barbora Jandová (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Petr Oslzlý Directing and Dramaturgy Department - Directing and Dramaturgy Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Petr Oslzlý Directing and Dramaturgy Department - Directing and Dramaturgy Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 14:30–15:15 407, Thu 15:15–16:00 407
Prerequisites (in Czech)
Seminář je určen pouze studentům mateřských oborů. Podmínkou je průběžná literární tvorba, která je na seminářích společně analyzována.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem semináře je umožnit rozvoj kreativních schopností studentů v rámci vlastní umělecké literární tvorby a podporovat jejich talent a fantazii. Pravidelná autorská činnost je nezbytným předpokladem vývoje individuálních autorských schopností v podobném smyslu, jako když hudebník pravidelně cvičí na hudební nástroj, aby se zdokonaloval ve svých dovednostech.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit umělecké texty kratšího rozsahu
- kriticky hodnotit a komentovat texty ostatních tvůrců
- dramaturgicky uvažovat o umělecké tvorbě
- rozvíjet nápad, námět, uvažovat nad tématem, nad motivy, vytvořit zápletku, rozuzlení atd.
Syllabus (in Czech)
 • Seminář je určen nasměrování, rozvoji a kultivaci autorské literární tvorby účastníků semináře, kteří jsou postupně vedeni od drobných textových útvarů přes složitější obsáhlejší texty až k vlastnímu pokusu o divadelní hru či scénář, případně adaptaci nebo dramatizaci zvolené literární předlohy. Kromě umění autorské literární tvorby se v semináři rozvíjí také schopnosti dramaturgické a dovednost být autorovi konkrétního textu kreativním oponentem a invenčně napomáhat v dané souvislosti potenciálu vznikajícího uměleckého díla.
Literature
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • Dočekalová, Markéta: Tvůrčí psaní pro každého : Naučte se vyprávět příběhy, jak se píše povídka, novela a román, praktická cvičení (Praha, 2009). info
 • Field, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. info
 • Fišer, Zbyněk - Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní (Brno, 2001). info
 • Kerr, W.: Jak nepsat hru, Orbis Praha 1963. info
 • Novotný, D. J. Chcete psát scénář? 1. díl, 2. díl. Praha: FAMU, 1995. info
 • Skorunka, František - Úvod do tvůrčího psaní (České Budějovice, 2006). info
 • Studený, J. Drama a jazyk: teorie a praxe tvůrčího psaní. 1.vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-609-5. info
Teaching methods (in Czech)
Samostatná tvůrčí práce a následná seminární rozprava nad vznikajícími texty.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě samostatné tvůrčí činnosti a práce v semináři. Soustavné sledování tvůrčí činnosti studentů.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2020/DAAZX14