DAAZX14 Author's Production

Theatre Faculty
Winter 2018
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAALX14 Author's Production )
Seminář je otevřen studentům všech oborů a ročníků. Podmínkou je aktivní literární tvorba, která je předmětem osobních konzultací.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozvíjení autorského tvůrčího potenciálu.
Syllabus (in Czech)
  • Pravidelná autorská činnost je nezbytným předpokladem vývoje individuálních autorských schopností v podobném smyslu, jako když hudebník pravidelně cvičí na hudební nástroj, aby se neustále zdokonaloval ve své virtuozitě. Talent ani fantazii naučit nelze, lze je však rozvíjet, posilovat a usazovat. Podstatou semináře je nejen podnítit, ale především rozvinout autorský potenciál posluchačů, směrovat je k vlastnímu aktivnímu tvůrčímu přístupu a k samostatné činnosti na tvorbě uměleckých textů (schopnost náležitě se vyjadřovat, uchopovat nejrůznější literární útvary i žánry, obratně zacházet se stylistikou, zvládat rozličné autorské techniky, postupy apod.).
Literature
  • Dočekalová, Markéta: Tvůrčí psaní pro každého : Naučte se vyprávět příběhy, jak se píše povídka, novela a román, praktická cvičení (Praha, 2009). info
  • Fišer, Zbyněk - Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní (Brno, 2001). info
  • Skorunka, František - Úvod do tvůrčího psaní (České Budějovice, 2006). info
  • Studený, J. Drama a jazyk: teorie a praxe tvůrčího psaní. 1.vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-609-5. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka formou konzultací. Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 3 a více
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě konzultovaných autorských textů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2018/DAAZX14