DAAZX14 Author's Production

Theatre Faculty
Winter 2014
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAALX14 )
Seminář je otevřen studentům všech oborů a ročníků. Podmínkou je snaha o vlastní autorskou literární tvorbu.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Rozvíjení autorského tvůrčího potenciálu.
Syllabus (in Czech)
  • Pravidelná autorská činnost je nezbytným předpokladem vývoje individuálních autorských schopností v podobném smyslu, jako když hudebník pravidelně cvičí na hudební nástroj, aby se stále zlepšoval ve své virtuozitě. Talent či fantazii naučit nelze, lze je však rozvíjet, posilovat a usazovat. Podstatou semináře je nejen podnítit, ale především rozvinout autorský potenciál posluchačů, směrovat je k vlastnímu aktivnímu tvůrčímu přístupu a k samostatné činnosti na tvorbě uměleckých textů (schopnost náležitě se vyjadřovat, uchopovat nejrůznější literární útvary a žánry, zacházet se stylistikou, zvládat rozličné autorské techniky, postupy apod.).
Literature
  • Dočekalová, Markéta: Tvůrčí psaní pro každého : Naučte se vyprávět příběhy, jak se píše povídka, novela a román, praktická cvičení (Praha, 2009). info
  • Fišer, Zbyněk - Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní (Brno, 2001). info
  • Skorunka, František - Úvod do tvůrčího psaní (České Budějovice, 2006). info
  • Studený, J. Drama a jazyk: teorie a praxe tvůrčího psaní. 1.vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-609-5. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka formou konzultací. Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 3 a více
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě konzultovaných autorských textů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2014/DAAZX14