DSCZ216 Základy fotografie

Theatre Faculty
Winter 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. MgA. Ondřej Žižka (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Set and Costume Design Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Set and Costume Design Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 17:00–19:30 MARTA_UCEBNY
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DSCL216 Základy fotografie I )
Absolvování předmětu Základy fotografie I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student se seznámí s důležité historické momenty vývoje fotografie, se souvislostmi s jinými uměleckými žánry, s řemeslnými aspekty fotografie. Studenti si prohlubují teoretické znalosti i praktické dovednosti získané v předmětu Základy fotografie I.
Syllabus (in Czech)
  • Tématem je Příběh. Studenti průběžně pracují na tvorbě fotografického příběhu formou sérií nebo sekvencí. Způsob vyjádření si studenti volí sami na základě úvodní přednášky, ve které jsou předvedeny ukázky možných přístupů.
Literature
    recommended literature
  • Fotografujeme portrét, William Cheung, Computer Press 2007. info
  • Michael Langford; Dorling Kindersley: Tvůrčí fotografie, Slovart 1995. info
Teaching methods (in Czech)
seminář, práce s obrazem, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě docházky a odevzdaných prací, což je minimálně 5 fotografií vytištěných na fotografickém papíru, elektronická verze fotografií a textová verze příběhu. Formát fotografií je libovolný, musí korespondovat s obsahem příběhu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2018/DSCZ216