DSCZ216 Fotografie II

Theatre Faculty
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. MgA. Ondřej Žižka (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Set and Costume Design Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Set and Costume Design Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 16:15–17:45 PRAXE
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Základy fotografie I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřen na rozvoj výrazových schopností studentů prostřednictvím fotografického obrazu. Výuka bude směřovat k pochopení způsobu interpretace skutečnosti do plochy obrazu, ke zvládnutí technických aspektů fotografie a způsobů prezentace fotografií (v podobě portfolia, výstavy, publikace a nebo elektronické prezentace). Studenti si také rozšíří povědomí o vývoji fotografie v kontextu společenských dějin.
Learning outcomes (in Czech)
Absolvováním předmětu budou studenti schopni - samostatné práce při výběru a zpracování fotografického tématu - zvládat základní úpravy fotografií - prezentovat fotografie ve fyzické nebo elektronické podobě - chápat fotografii v kontextu společenských dějin
Syllabus (in Czech)
  • Téma: Portrét v rozšířeném poli Studenti budou průběžně pracovat na souboru fotografií, které budou charakterizovat osobu jim blízkou nebo je samé formou portrétu, který může vybočit směrem k jiným žánrům (dokument, sekvence, zátiší, atd.) 1. Co je portrét – úvodní přednáška 2. - 3. Fotografování portrétu v ateliéru podle předlohy 4. - 5. Fotografování portrétu v kombinaci s kostýmem a líčením 6. - 7. Fotografování portrétu v různých prostředích s využitím jiných žánrů 8. Výběr zaměření semestrální práce 9. Ukázky různých přístupů v tvorbě osobností fotografie 10. Konzultace samostatné tvorby 11. Konzultace obsahu fotografií, úpravy, ukázky 12. Výběr fotografií pro závěrečný soubor 13. Prezentace semestrálních prací, hodnocení
Literature
  • AVEDON, Richard: In the American West. Katalog, Kunstmuseum Wolfsburg 2001, ISBN-10: 0292701934; ISBN-13: 978-0292701939
  • EISMANN, Katrin: Photoshop Masking & Compositing, New Riders 2004, ISBN-10: 0735712794 ISBN-13: 978-0735712799
  • AVEDON, Richard: In the American West. Katalog, Kunstmuseum Wolfsburg 2001, ISBN-10: 0292701934; ISBN-13: 978-0292701939
  • PINKAVA, Ivan: Heroes. KANT, Praha 2004, ISBN: 80-86217-72-8
  • ARBUS, Diane: An Aperture Monograph. Aperture, New York 1972, ISBN-13: 978-1597111751 ISBN-10: 1597111759
Teaching methods (in Czech)
seminář, práce s obrazem, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Studenti k zápočtu v zimním i letním semestru odevzdají minimálně 5 fotografií vytištěných na fotografickém papíru. Formát a počet fotografií bude odpovídat záměru prezentace souboru. Podmínkou získání zápočtu je také 80% účast ve výuce.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DSCZ216