DSCL216 Fotografie II

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. MgA. Ondřej Žižka (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Set and Costume Design Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Set and Costume Design Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Základy fotografie I a Dokumentární fotografie- zimní semestr.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřen na rozvoj výrazových schopností studentů prostřednictvím fotografického obrazu. Výuka bude směřovat k pochopení způsobu interpretace skutečnosti do plochy obrazu, ke zvládnutí technických aspektů fotografie a způsobů prezentace fotografií (v podobě portfolia, výstavy, publikace a nebo elektronické prezentace). Studenti si také rozšíří povědomí o vývoji fotografie v kontextu společenských dějin.
Learning outcomes
Absolvováním předmětu budou studenti schopni - samostatné práce při výběru a zpracování fotografického tématu - zvládat základní úpravy fotografií - prezentovat fotografie ve fyzické nebo elektronické podobě - chápat fotografii v kontextu společenských dějin
Syllabus (in Czech)
  • Základy fotografie II – letní semestr Téma: Jednodenní kniha 1. Fotografické publikace – úvodní přednáška 2. - 3. Fotografování v prostoru divadla 4. - 5. Fotografování v plenéru 6. - 7. Ruční vazba knižního bloku – praktické cvičení 8. Výběr zaměření semestrální práce 9. Ukázky různých řešení fotografické knihy 10. Konzultace samostatné tvorby 11. Konzultace obsahu knihy, úpravy, ukázky 12. Výběr fotografií pro závěrečný soubor 13. Prezentace semestrálních prací, hodnocení
Literature
  • Pinkava, Ivan: Heroes. KANT, Praha 2004
  • Eismann, Katrin: Photoshop – výběry, masky a montáž, Zoner Press, Brno 2006
  • Arbus, Diane: An Aperture Monograph. Aperture, New York 1972
  • Avedon, Richard: In the American West. Katalog, Kunstmuseum Wolfsburg 2001
  • Dijkstra, Rineke: Beach Portraits, 2003
Teaching methods (in Czech)
seminář, práce s obrazem, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Studenti k zápočtu v zimním i letním semestru odevzdají minimálně 5 fotografií vytištěných na fotografickém papíru. Formát a počet fotografií bude odpovídat záměru prezentace souboru. Podmínkou získání zápočtu je také 80% účast ve výuce.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DSCL216