DAALX41 Fitness Training

Faculty of Theatre
Summer 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Mgr. Hana Novotná (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
zájem o zlepšování a udržování tělesné kondice prostřednictvím taneční techniky inspirované technikou M. Graham zlepšování koordinace těla
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
Zlepšení a udržení kondice studentů. Posilování, protahování jednotlivých svalových skupin, protahování šlach a kloubů, osvojení si správných principů pohybu jednotlivých částí těla analyticky a následně synteticky.
Learning outcomes (in Czech)
- student ovládá správné držení těla - student zvládá intenzitu i tempa jednotlivých cvičení - student se pohybuje v prostoru s uvědoměním si svého pohybu i pohybu ostatních
Syllabus (in Czech)
  • prohřátí a příprava celého těla na pohybovou aktivitu. posílení a protažení svalového aparátu protažení šlach a kloubů zvětšování rozsahu pohybu pohyb a jeho rytmizace taneční prvky v kondičním tanci
Teaching methods
body condition
Assessment methods (in Czech)
soustavné sledování výkonu studentů, pravidelná účast ve výuce
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DAALX41