DAALX41 Fitness Training

Faculty of Theatre
Summer 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAAZX41 Fitness Training )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Zlepšení a udržení kondice studentů. Posilování, protahování jednotlivých svalových skupin, protahování šlach a kloubů, osvojení si správných principů pohybu jednotlivých částí těla analyticky a následně synteticky.
Syllabus (in Czech)
  • prohřátí a příprava celého těla na pohybovou aktivitu. posílení a protažení svalového aparátu protažení šlach a kloubů zvětšování rozsahu pohybu pohyb a jeho rytmizace taneční prvky v kondičním tanci
Teaching methods
body condition
Assessment methods (in Czech)
soustavné sledování výkonu studentů, pravidelná účast ve výuce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2017/DAALX41