Výchovná dramatika pro Neslyšící (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DVDLX07 Tandemové divadlo • 100 %
DIFA:DVDLY20 Umělecké tlumočení do znakového jazyka II • 100 %
DIFA:DVDL201 Metodika dramatické výchovy • 100 %
DIFA:DVDL202 Pedagogika • 100 %
DIFA:DVDL203 Speciální pedagogika • 100 %
DIFA:DVDL205 Pedagogická psychologie • 100 %
DIFA:DVDL206 Dějiny kultury • 100 %
DIFA:DVDL208 Výtvarné techniky a metodika VT • 100 %
DIFA:DVDL210 Akrobacie a metodika • 100 %
DIFA:DVDL211 Moderní tanec • 100 %
DIFA:DVDL212 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDL213 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDL215 Literární seminář • 100 %
DIFA:DVDL217 Pedagogická praxe průběžná • 100 %
DIFA:DVDL218 Pedagogická praxe souvislá • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DVDL302 Psychopatologie • 100 %
DIFA:DVDL303 Surdopedie • 100 %
DIFA:DVDL307 Historický a společenský tanec • 100 %
DIFA:DVDL308 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDL309 Akrobacie s metodikou • 100 %
DIFA:DVDL311 Výtvarné techniky s metodikou • 100 %
DIFA:DVDL312 Pedagogická praxe a stáže • 100 %
DIFA:DVDL313 Samostatný projekt DV • 100 %
DIFA:DVDL314 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDL315 Seminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
DIFA:DVDL316 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DVDL317 Multimediální zpracování projektů • 100 %
DIFA:DVDZ301 Sociální psychologie • 100 %
DIFA:DVDZ303 Surdopedie • 100 %
DIFA:DVDZ304 Projekty DV pro SP a metodika DV • 100 %
DIFA:DVDZ306 Rozborový seminář ČZJ • 100 %
DIFA:DVDZ307 Historický a společenský tanec • 100 %
DIFA:DVDZ308 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDZ309 Akrobacie s metodikou • 100 %
DIFA:DVDZ311 Výtvarné techniky s metodikou • 100 %
DIFA:DVDZ312 Pedagogická praxe a stáže • 100 %
DIFA:DVDZ314 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDZ315 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DVDZ316 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DVDZ317 Multimediální zpracování projektů • 100 %
DIFA:DVDZ318 Inscenační projekt • 100 %
DIFA:DVDZ319 Umělecké tlumočení do znakového jazyka III • 100 %

Údaje byly předpočítány: 24. 2. 2024 11:20

Všechny obory fakulty