Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. PEŠL ŠILEROVÁ, Lucie. členka Správní rady Opus Musicum, o. p. s. správní rada, 2020.
 2. MIKOLÁŠIKOVÁ, Barbora, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ a Vít KOUŘIL. Mapping of management and production management environment and behavior of music ensembles in the Czech Republic - case studies. In DOKTORANDSKÁ KONFERENCE HUDEBNÍ FAKULTY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. 2020.
 3. ŠILEROVÁ, Lucie, MUDr. Martin PEŠL, Ing. Milan VRBÍK, Ing. Lukáš INGR, doc. Boris HÁLA, Tereza KALÁBOVÁ a Jana TICHÁ JANULÍKOVÁ. Open House Brno 2020 (hybridní). 2020.
 4. MIKOLÁŠIKOVÁ, Barbora a Lucie PEŠL ŠILEROVÁ. The role of the light design in classical music performance. In LATIMPE Platform 2020. 2020.
 5. 2019

 6. ŠILEROVÁ, Lucie a Vít KOUŘIL. Hudební průmysl, hudební zastupování, hudební vkus. 2019.
 7. ŠILEROVÁ, Lucie, MUDr. Martin PEŠL, Ing. Milan VRBÍK, Ing. Lukáš INGR, doc. Boris HÁLA, Jana TICHÁ JANULÍKOVÁ a Tereza KALÁBOVÁ. Open House Brno 2019. 2019.
 8. ŠILEROVÁ, Lucie. Panelová diskuze spolupráce a partnerství univerzit. In SYMPOSIUM: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT. 2019.
 9. 2018

 10. JEŽKOVÁ, Zuzana a Lucie ŠILEROVÁ. Ako začať umelecký projekt úspešne. In Sympózium umenie | hudba | management. 2018.
 11. ŠILEROVÁ, Lucie. Cooperation between students: Music Agency Trials. In Symposium: Ausbildung Musikmanagement. 2018.
 12. ŠILEROVÁ, Lucie a Vít KOUŘIL. Hudební průmysl, hudební zastupování, hudební vkus. In Přednáška pro studenty dramaturgie a managementu hudby na VŠMU. 2018.
 13. BAZGIER, Ondřej, FAKTA, S.R.O. a Lucie ŠILEROVÁ. KONFERENCE Základních uměleckých škol. 2018.
 14. ŠILEROVÁ, Lucie a Ondřej BAZGIER. KONFERENCE Základních uměleckých škol. Pedagogické vedení absolventského výkonu. 2018.
 15. ŠILEROVÁ, Lucie, Ing. Milan VRBÍK, MUDr. Martin PEŠL, Jana TICHÁ JANULÍKOVÁ a Ing. Lukáš INGR. Open House Brno 2018. 2018.
 16. VAŠÍČKOVÁ, Kateřina, Andrea MIKOTOVÁ a Lucie ŠILEROVÁ. Stress in Music Managers and Artists: Pilot Study on Czech and Slovak Students. Journal of Cultural Management: Arts, Economics, Policy. 2018, roč. 4, č. 1, s. 133-143. ISSN 2363-5525. doi:10.14361/zkmm.2018.4.issue-1.
 17. 2017

 18. ŠILEROVÁ, Lucie. Arts Management Masterclass. In Kurzy Konzervatoře Brno pro zahraniční studenty. 2017.
 19. ŠILEROVÁ, Lucie, Mgr. Tereza KALABOVÁ a Mudr. Martin PEŠL, PH. D. Brno Open Days. Brno: TIC, 2017.
 20. ŠILEROVÁ, Lucie. Music Agency Trials as a practical tool for professional music management education. /encatcSCHOLAR. 2017, č. 7.
 21. ŠILEROVÁ, Lucie. Německé "Kulturorchester". In Valná hromada ASOPS. 2017.
 22. ŠILEROVÁ, Lucie. Německé "Kulturorchester" : struktura; organizace; financování. Zlín: VeRBuM, 2017. 134 s. ISBN 978-80-87500-91-0.
 23. BAZGIER, Ondřej a Lucie ŠILEROVÁ. Primary Art Education in the Czech Republic. In Music school research. 2017.
 24. 2016

 25. ŠILEROVÁ, Lucie. Cooperation between students of Music Management and other Music Interpretation study programmes: “Music Agency for Dummies”. In ENCATC ANNUAL CONFERENCE Valencia, 2016. 2016.
 26. ŠILEROVÁ, Lucie. Institutional framework changes in the German Orchestral landscape from a Czech perspective. In ENCATC ANNUAL CONFERENCE Valencia, 2016. 2016.
 27. VRAJÍKOVÁ, Zuzana, Karla PhDr. HOFMANNOVÁ, Lucie ŠILEROVÁ, Mgr. Jana ČIPÁKOVÁ a Jindra BÁRTOVÁ. Konference o kritice. 2016.
 28. ŠILEROVÁ, Lucie. Kulturní management v praxi. In Specializovaná přednáška v rámci kurzu Management I MU. 2016.
 29. 2013

 30. ŠILEROVÁ, Lucie, Tereza SVOBODOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Analysis of he Market Environment in the Field od Music Agencies. Die Kunst des möglichen - Manangement mit Kunst. Weimar: Transcript Verlag, 2013, s. 247-267. doi:10.14361/transcript.9783839426883.247.
 31. ŠILEROVÁ, Lucie. České, moravské a slovenské tradice krajanů v oblasti Minneapolis (St. Paul, MN, USA). N ÁRODOPISNÁ REVUE. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 282-285. ISSN 0862-8351.
 32. 2012

 33. ŠILEROVÁ, Lucie, Alena ŘEZNÍČKOVÁ a Pavel ŠNAJDR. Application of theoretical management instruments to orchestral organizations in Czech Republic. 2012.
 34. ŠILEROVÁ, Lucie. Klavírní inspirace v Brně. Harmonie. 2012. ISSN 1210-8081.
 35. ŠILEROVÁ, Lucie. Management Models of Symphonic Orchestras in Czech Republic. Orchestra Development in 21st century. ENCATC Journal of Cultural Management and Policy. 2012, roč. 2, č. 1, 14 s. ISSN 2224-2554.
 36. ŠILEROVÁ, Lucie. Management Models of Symphonic Orchestras in Czech Republic. Orchestra Development in 21st century. 2012.
 37. 2011

 38. ŠILEROVÁ, Lucie. 19th Annual ENCATC Conference, Helsinki. 2011.
 39. 2008

 40. ŠILEROVÁ, Lucie. Středoevropské symposium uměleckého managementu. 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 7. 2021 23:02