DIFA D00041D Dramatická umění
Název anglicky: Dramatická umění
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: DIFA Draum:D Dramatická umění

Úvodní informace / Pokyny

Studijní plán doktorského studia zahrnuje tzv. doporučený studijní plán, který obsahuje předměty povinné, a dále individualizovanou část, která reflektuje výzkumné zaměření a disertační projekt studenta*ky.

Individualizovaná část se projevuje ve způsobu, jakým student*ka naplňuje povinnosti související s modulovými předměty, a dále v předmětech a kurzech, které si student*ka vybírá navíc a jež svým obsahem souvisí s jeho*jejím výzkumným zaměřením.

Standardní doba studia je stanovena na čtyři roky. Ve IV. ročníku musí mít student*ka splněné všechny předměty dle doporučeného studijního plánu a dosáhnout celkového počtu 180 kreditů. Do celkového počtu kreditů je započten i letní semestr předmětu Seminář se školitelem disertační práce (20 kreditů), který je zapsán do IS JAMU školitelem*kou na základě odevzdání disertační práce. V optimálním případě student*ka v průběhu 4 let absolvuje všechny předměty dle individuálního studijního plánu a odevzdá disertační práci.

Celkem 119 kreditů z předepsaných 180 student*ka získá za povinné předměty splněné během standardní doby studia. Další kredity může získat jak za povinné předměty vyučované modulárním způsobem, z nichž předměty Publikační praxe a Prezentace na mezinárodní akci lze zapsat opakovaně, tak za předměty volitelné. Volitelné předměty lze vybírat jak z nabídky DF JAMU (případně HF JAMU), tak i jiných vysokých škol (po dohodě se školitelem*kou).

Povinné předměty

1 ročník

Milník: Prezentace aktualizovaného konceptu doktorského výzkumu - koncentrované odpoledne s prezentacemi všech prváků a za přítomnosti
školitelů (je součástí předmětu Doktorský seminář I v LS).

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSPZ001Kurz studijní připravenosti pro studenty DSP H. Slavíkováz 0/0/0 kurz 1 týden.1 1-
DIFA:DSPZ002Teoreticko-metodologický seminář H. Slavíkovákz 1/1/85 1-
DIFA:DSPZ003Teorie divadla a analýza inscenace H. Slavíkovákz 1/1/85 1-
DIFA:DSPZ004Umění v kontextu společenských věd H. Slavíkovákz 1/1/85 1-
DIFA:DSPZ005Teoretické a metodologické základy sociologického výzkumu I H. Slavíkováz 0/0/0 kurz 1 den.1 1-
DIFA:DSPZ006Psychologie v kontextu uměleckého výzkumu H. Slavíkovákz 1/1/22 1-
DIFA:DSPZ017Anglický jazyk I H. Slavíkováz 0/0/0 kurz 1 den.1 1-
DIFA:DSPZ101Doktorský seminář I H. Slavíkováz 0/2/22 1-
22 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSPL002Teoreticko-metodologický seminář H. Slavíkovákz 1/1/85 2-
DIFA:DSPL003Teorie divadla a analýza inscenace H. Slavíkovákz 1/1/85 2-
DIFA:DSPL005Teoretické a metodologické základy sociologického výzkumu II H. Slavíkováz 1/1/22 2-
DIFA:DSPL006Psychologie v kontextu uměleckého výzkumu H. Slavíkovákz 1/1/22 2-
DIFA:DSPL007Filozofie H. Slavíkovákz 1/1/85 2-
DIFA:DSPL017Anglický jazyk I H. Slavíkovázk 0/0/42 2-
DIFA:DSPL101Doktorský seminář I H. Slavíkováz 0/2/43 2-
24 kreditů

2 ročník

Milník: Veřejná prezentace aktuální výzkumné pozice určená lidem z vnějšího prostředí - student určuje formu prezentace, volí vhodnou situaci
a mechanismus (je součástí předmětu Doktorský seminář II v LS).

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSPZ007Filozofie H. Slavíkovákz 1/1/85 3-
DIFA:DSPZ008Estetika divadla a dramatu H. Slavíkováz 1/1/85 3-
DIFA:DSPZ018Anglický jazyk II H. Slavíkováz 0/0/0 workshop 1 den.1 3-
DIFA:DSPZ201Doktorský seminář II H. Slavíkováz 0/2/22 3-
13 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSPL008Estetika divadla a dramatu H. Slavíkovázk 1/1/85 4-
DIFA:DSPL018Anglický jazyk II H. Slavíkovázk 0/0/63 4-
DIFA:DSPL201Doktorský seminář II H. Slavíkováz 0/2/43 4-
11 kreditů

3 ročník

Milník: Podrobná prezentace stavu výzkumu a dílčích výsledků formou interní minikonference za přítomnosti studentů doktorského studia a jejich
školitelů, vybraných expertů a příp. dalších osob v předem daném termínu (je součástí předmětu Doktorský seminář III v LS).

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSPZ301Doktorský seminář III H. Slavíkováz 0/2/22 5-
2 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSPL301Doktorský seminář III H. Slavíkováz 0/2/43 6-
3 kredity

4 ročník

Milník: Obhajoba disertační práce.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSPZ401Doktorský seminář IV H. Slavíkováz 0/2/22 7-
DIFA:DSPZ402Seminář se školitelem disertační práce H. Slavíkováz 0/1/2520 7-
22 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSPL401Doktorský seminář IV H. Slavíkováz 0/2/22 8-
DIFA:DSPL402Seminář se školitelem disertační práce H. Slavíkováz 0/1/2520 8-
22 kreditů

Povinně volitelné předměty

POVINNÉ PŘEDMĚTY K ABSOLVOVÁNÍ DO III. ROČNÍKU (modulové předměty a kurzy)

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSPZ009Zahraniční stáž H. Slavíkováz 0/450/015 --
DIFA:DSPZ010Publikační praxe H. Slavíkováz 0/0/105 --
DIFA:DSPZ011Prezentace na mezinárodní akci H. Slavíkováz 0/0/105 --
DIFA:DSPZ012 -- 0/0- --
DIFA:DSPZ013Kurz plánování a řízení výzkumného projektu H. Slavíkováz 0/0/0 kurz 3 dny.2 --
27 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSPL009Zahraniční stáž H. Slavíkováz 0/450/015 --
DIFA:DSPL010Publikační praxe H. Slavíkováz 0/0/105 --
DIFA:DSPL011Prezentace na mezinárodní akci H. Slavíkováz 0/0/105 --
DIFA:DSPL012Kurz publikace a prezentace v uměleckém akademickém prostředí H. Slavíkováz 0/0/0 kurz 3 dny.2 --
DIFA:DSPL013 -- 0/0- --
27 kreditů

Volitelné předměty

Volitelný předmět lze zvolit mj. z nabídky Kabinetu jazyků nebo Masarykovy univerzity a FaVU (bilaterální smlouva s JAMU).

Volitelné předměty

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSPZ014Pedagogická praxe H. Slavíkováz 0/28/02 --
DIFA:DSPZ015Masterclasses externích odborníků H. Slavíkováz 0/0/02 --
DIFA:DSPZ016Další cizí jazyk H. Slavíkováz 0/0/02 --
6 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSPL014Pedagogická praxe H. Slavíkováz 0/28/02 --
DIFA:DSPL015Masterclasses externích odborníků H. Slavíkováz 0/0/02 --
DIFA:DSPL016Další cizí jazyk H. Slavíkováz 0/0/02 --
6 kreditů

Cizí jazyk

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSPZ019Německý jazyk H. Slavíkováz 0/0/101 --
DIFA:DSPZ020Francouzský jazyk H. Slavíkováz 0/0/101 --
DIFA:DSPZ021Španělský jazyk H. Slavíkováz 0/0/101 --
DIFA:DSPZ022Ruský jazyk H. Slavíkováz 0/0/101 --
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSPL019Německý jazyk H. Slavíkovázk 0/0/102 --
DIFA:DSPL020Francouzský jazyk H. Slavíkovázk 0/0/102 --
DIFA:DSPL021Španělský jazyk H. Slavíkovázk 0/0/102 --
DIFA:DSPL022Ruský jazyk H. Slavíkovázk 0/0/102 --
8 kreditů