Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2024 doktorské obory
Termín podání do půlnoci 31. 5. 2024

Studium

  • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

    Studijní plán doktorského studia zahrnuje tzv. doporučený studijní plán, který obsahuje předměty povinné, a dále individualizovanou část, která reflektuje výzkumné zaměření a disertační projekt studenta*ky.

    Individualizovaná část se projevuje ve způsobu, jakým student*ka naplňuje povinnosti související s modulovými předměty, a dále v předmětech a kurzech, které si student*ka vybírá navíc a jež svým obsahem souvisí s jeho*jejím výzkumným zaměřením.

    Standardní doba studia je stanovena na čtyři roky. Ve IV. ročníku musí mít student*ka splněné všechny předměty dle doporučeného studijního plánu a dosáhnout celkového počtu 180 kreditů. Do celkového počtu kreditů je započten i letní semestr předmětu Seminář se školitelem disertační práce (20 kreditů), který je zapsán do IS JAMU školitelem*kou na základě odevzdání disertační práce. V optimálním případě student*ka v průběhu 4 let absolvuje všechny předměty dle individuálního studijního plánu a odevzdá disertační práci.

    Celkem 119 kreditů z předepsaných 180 student*ka získá za povinné předměty splněné během standardní doby studia. Další kredity může získat jak za povinné předměty vyučované modulárním způsobem, z nichž předměty Publikační praxe a Prezentace na mezinárodní akci lze zapsat opakovaně, tak za předměty volitelné. Volitelné předměty lze vybírat jak z nabídky DF JAMU (případně HF JAMU), tak i jiných vysokých škol (po dohodě se školitelem*kou).

Základní údaje

Zkratka
Draum:D
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

4
odhadovaný počet přijatých

Divadelní fakulta
Program zajišťuje