HF HOBOJ Oboe
Name in Czech: Hra na hoboj
master's full-time specialized
Included in the programme: HF Hdech:N Playing Wind Instruments

Introductory information / Instructions

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H40082HOzHistory of the Instrument and its Repertory I J. Likinz 1/0/11 1P
HF:H60068zAesthetics I M. Holáz 2/0/02 1Z
HF:H60069zPhilosophy of Arts I P. Lykoz 1/1/22 1Z
HF:H60102HOzInstrument Playing I J. Likinkz 0/2/2815 1P
HF:H60152ZzPerforming Seminar I R. Novozámskýz 0/2/01 1Z
HF:H60185NDzChamber Play I V. Spilkaz 0/2/43 1P
HF:H602433zOrchestra Play I J. Kleckerz 0/3/33 1P
HF:H60340NAzRepertoire Study with Piano I J. Ryšánkováz 0/2/22 1P
29 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H40082HOlHistory of the Instrument and its Repertory I J. Likinzk 1/0/11 2P
HF:H60068lAesthetics I M. Holázk 2/2/02 2Z
HF:H60069lPhilosophy of Arts I P. Lykozk 1/1/43 2Z
HF:H60102HOlInstrument Playing I J. Likinkz 0/2/2815 2P
HF:H60152ZlPerforming Seminar I R. Novozámskýz 0/2/01 2Z
HF:H60185NDlChamber Play I V. Spilkakz 0/2/64 2P
HF:H602433lOrchestra Play I J. Kleckerz 0/2/23 2P
HF:H60340NAlRepertoire Study with Piano I J. Ryšánkováz 0/2/22 2P
HF:H70028Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 2Z
33 credits

2 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H40088HOzHistory of the Instrument and its Repertory II J. Likinz 1/0/11 3P
HF:H60071zPhilosophy of Arts II P. Lykoz 1/1/22 3Z
HF:H60105AzInstrument Playing - graduation project II M. Polákz 0/0/2010 3P
HF:H60105HOzInstrument Playing - graduation project II J. Likinz 0/2/85 3P
HF:H60153ZzPerforming Seminar II R. Novozámskýz 0/2/01 3Z
HF:H60187NDzChamber Play II -z 0/23 3P
HF:H60221zMasters Dissertation P. Lykoz 0/1/1910 3Z
HF:H60343NAzRepertoire Study with Piano II J. Ryšánkováz 0/2/22 3Z
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 3Z
36 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H40088HOlHistory of the Instrument and its Repertory II J. Likinz 1/0/11 4P
HF:H60071lPhilosophy of Arts II P. Lykoz 1/1/32 4Z
HF:H60105AlInstrument Playing - graduation project II M. Polákz 0/0/2010 4P
HF:H60105HOlInstrument Playing - graduation project II J. Likinz 0/2/85 4P
HF:H60153ZlPerforming Seminar II R. Novozámskýz 0/2/01 4Z
HF:H60187NDlChamber Play II -z 0/23 4P
HF:H60221lMasters Dissertation P. Lykoz 0/1/1910 4Z
HF:H60343NAlRepertoire Study with Piano II J. Ryšánkováz 0/2/22 4Z
34 credits

Povinně volitelné

Volitelné