H80001z Multimediální kompozice I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/4/17. 10 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Richard Fajnor (cvičící)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné složení přijímacího řízení do magisterského navazujícího programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjet u budoucího absolventa schopnost integrovat výrazové prostředky v komplexní umělecké dílo. Ve vztahu akce-prostředí je kladen důraz především na kvalitu základní tvůrčí experimentace, na odborné úrovni jsou rozvíjeny tvůrčí metody od senzace přes imaginaci a inspiraci až k intuici. Student magisterského stupně si prohloubí specializaci s důrazem na rozvoj vlastních tvůrčích přístupů, vedoucích k samostatné umělecké praxi v kontextech filozofických, politických, ekonomických, vědeckých, ekologických a historických souvislostí tak, aby se mohl stát nezávislým tvůrcem, který bude případně připraven měnit společenské zvyklosti ku prospěchu rozvoje celé společnosti. V tomto semestru se studenti specializace(studijního programu) Multimediální kompozice programově zabývají problematikou prostorové situace, využití dispozic daného prostoru s ohledem na jeho vlastnosti, ale i na časová, dobová a teritoriální specifika. Kompoziční cvičení jsou zacílena na principy stavby děje a vývoj prostorových vztahů v čase.
Výstupy z učení
Realizace alespoň dvou projektů středního rozsahu. Při jejich předvedení v závěru semestru student prokáže pokročilé dovednosti při aplikaci nejrůznějších stylů soudobé tvorby 20. století, využívající nejrůznějších pokročilých produkčních i prezentačních technologických postupů z oblasti multimediální tvorby při tvorbě komplexních projektů v rámci vlastních volných a užitkových kompozic. Dále také hluboké znalosti v oblasti instrumentálních možností hudebních nástrojů a nejrůznějších obsazení hudebních a produkčních těles, materiálů a jejich použití, technologií a přístrojů pro postprodukci a prezentaci výstupů, orientuje se v nejrůznějších trendech, žánrech a stylech tzv. soudobé multimediální produkce a je schopen připravit v tomto duchu autonomní kompozice. Výuka rovněž podporuje schopnost strukturovaného verbálního projevu, dokládající důležitou schopnost kritického myšlení a sebereflexe.
Osnova
 • Postupy a strategie akčního umění - princip “tady a teď”, umění akce jako projev přijetí přímé osobní zodpovědnosti v představení autentického názoru obecenstvu v běžném uměleckém i veřejném provozu.
 • Prostorová, kontextová a dobová specifika koncertního provádění multimediálních kompozic.
 • Tvorba situace - událost, slavnost, rituály a každodenní obřady (přírodní národy a ritualizace života) v konkrétním momentu a její zaznamenání.
 • Vývoj děje - věci a osoby v historických, kulturních a společenských změnách v prostoru a v čase.
 • Informace a jejich používání ve strategiích umělecké tvorby, informační společnost a posthistorická/postfaktická doba - společenské kontexty ve faktech a jejich historické i aktuální tvůrčí reflexe.
Literatura
  doporučená literatura
 • ArtNow, Artur at the Rise of the New Millenium, Taschen 1999. info
 • Beyond Narrative. DVD-ROM, ZKM, Karlsruhe 2003. info
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xi, 295 s. info
 • Ed. Wardrip-Fruin, N. a kol.: The New Media Reader. Cambridge: The MIT Press, 2003. info
 • "Future Cinema" (katalog), ZKM, MIT Press London, 2003. info
 • Hansen, Mark, B.N.: New Philosophy for New Media, MIT Press, 2004. info
 • I.F.Walther, Art of the 20th Century, Painting, Sculpture, New media, Photography, Taschen 2000. info
 • Katarína Rusnáková: "V toku pohyblivých obrazov" (antologie), Afad Press Bratislava, 2005. info
 • "Lichtkunst", ZKM, MIT Press, 2006. info
 • Manovich, Lev: The Language of New Media. MIT Press 2001. info
 • McLuhan, Herbert Marshall. Člověk, média a elektronická kultura :výbor z díla. Translated by Irena Přibylová - Martin Krejza. Vyd. 1. Brno : Jota, 2000. 415 s. ISBN 80-7217-128-3. The new media reader. Edited by Noah Wardrip-Fruin - Nick Montfort. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003. xv, 823 s. ISBN 0-262-23227-8. info
 • Michelle Emmer: "The Visual Mind" The MIT Press, 1994. info
 • New Media Poetics: Contexts, Technotexts and Theories. Edited by A. Morris, Thomas Swiss, The MIT Press, Cambridge, MA 2006,. info
 • Sound unbound :sampling digital music and culture. Edited by DJ Spooky That Subliminal Kid, MIT Press, Cambridge, Mass. 2008, 426 s. info
Výukové metody
Individuální výuka. Cvičení, zabývající se projekty osobního programu studenta. Kromě pravidelných setkání členů katedry při povinných seminářích, jednou týdně má každý student možnost individuálně konzultovat s pedagogem své aktivity a konkrétní stav prací na úkolech.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet. Hodnocení bude uděleno za vytvoření minimálně dvou projektů středního rozsahu.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H80001z