H80001z Multimediální kompozice I

Hudební fakulta
zima 2015
Rozsah
4/0. 15 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Richard Fajnor (přednášející)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H80001l Multimediální kompozice I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjet u budoucího absolventa schopnost integrovat výrazové prostředky v komplexní umělecké dílo. Ve vztahu akce-prostředí je kladen důraz především na kvalitu základní tvůrčí experimentace, na odborné úrovni jsou rozvíjeny tvůrčí metody od senzace přes imaginaci a inspiraci až k intuici. Absolvent magisterského stupně si prohloubí specializaci s důrazem na rozvoj vlastních tvůrčích přístupů, vedoucích k samostatné umělecké praxi v kontextech filozofických, politických, ekonomických, vědeckých, ekologických a historických souvislostí tak, aby se mohl stát nezávislým tvůrcem, který bude případně připraven měnit společenské zvyklosti ku prospěchu rozvoje celé společnosti. V tomto ročníku oboru Multimediální kompozice se studenti programově zabývají problematikou dějovosti, příběhové struktury a procesuality, také kompozicí v určitém kontextu. Kromě pravidelných setkání členů katedry při povinných seminářích, jednou týdně má každý student možnost individuálně konzultovat s učitelem své aktivity a konkrétní stav prací na úkolech. K získání zápočtu z předmětu musí osobní konzultace proběhnout bezpodmínečně minimálně pětkrát v semestru. Hodnocení klauzurní zkoušky probíhá komisionálně a ke zkoušce musí student magisterského studia každý semestr připravit ve finální podobě ke zveřejnění alespoň jeden projekt středního rozsahu.
Osnova
  • - akční umění - umění akce jako projev přijetí přímé osobní zodpovědnosti v představení autentického názoru obecenstvu v běžném uměleckém i veřejném provozu. - děj - věci a osoby v historických, kulturních a společenských změnách v prostoru a v čase. - situace, události, slavnosti, rituály a každodenní obřady (přírodní národy a ritualizace života). - informace v kontextu a vývoj ve společnosti/společenské kontexty ve faktech.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.