H80001z Multimediální kompozice I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
4/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Richard Fajnor (přednášející)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné složení přijímacího řízení do magisterského navazujícího programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjet u budoucího absolventa schopnost integrovat výrazové prostředky v komplexní umělecké dílo. Ve vztahu akce-prostředí je kladen důraz především na kvalitu základní tvůrčí experimentace, na odborné úrovni jsou rozvíjeny tvůrčí metody od senzace přes imaginaci a inspiraci až k intuici. Absolvent magisterského stupně si prohloubí specializaci s důrazem na rozvoj vlastních tvůrčích přístupů, vedoucích k samostatné umělecké praxi v kontextech filozofických, politických, ekonomických, vědeckých, ekologických a historických souvislostí tak, aby se mohl stát nezávislým tvůrcem, který bude případně připraven měnit společenské zvyklosti ku prospěchu rozvoje celé společnosti. V tomto ročníku oboru Multimediální kompozice se studenti programově zabývají problematikou dějovosti, příběhové struktury a procesuality, také kompozicí v určitém kontextu. Kromě pravidelných setkání členů katedry při povinných seminářích, jednou týdně má každý student možnost individuálně konzultovat s učitelem své aktivity a konkrétní stav prací na úkolech. K získání zápočtu z předmětu musí osobní konzultace proběhnout bezpodmínečně minimálně pětkrát v semestru. Hodnocení klauzurní zkoušky probíhá komisionálně a ke zkoušce musí student magisterského studia každý semestr připravit ve finální podobě ke zveřejnění alespoň jeden projekt středního rozsahu.
Osnova
 • - akční umění - umění akce jako projev přijetí přímé osobní zodpovědnosti v představení autentického názoru obecenstvu v běžném uměleckém i veřejném provozu. - děj - věci a osoby v historických, kulturních a společenských změnách v prostoru a v čase. - situace, události, slavnosti, rituály a každodenní obřady (přírodní národy a ritualizace života). - informace v kontextu a vývoj ve společnosti/společenské kontexty ve faktech.
Literatura
 • ArtNow, Artur at the Rise of the New Millenium, Taschen 1999. info
 • Beyond Narrative. DVD-ROM, ZKM, Karlsruhe 2003. info
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xi, 295 s. info
 • Ed. Wardrip-Fruin, N. a kol.: The New Media Reader. Cambridge: The MIT Press, 2003. info
 • "Future Cinema" (katalog), ZKM, MIT Press London, 2003. info
 • Hansen, Mark, B.N.: New Philosophy for New Media, MIT Press, 2004. info
 • I.F.Walther, Art of the 20th Century, Painting, Sculpture, New media, Photography, Taschen 2000. info
 • Katarína Rusnáková: "V toku pohyblivých obrazov" (antologie), Afad Press Bratislava, 2005. info
 • "Lichtkunst", ZKM, MIT Press, 2006. info
 • Manovich, Lev: The Language of New Media. MIT Press 2001. info
 • McLuhan, Herbert Marshall. Člověk, média a elektronická kultura :výbor z díla. Translated by Irena Přibylová - Martin Krejza. Vyd. 1. Brno : Jota, 2000. 415 s. ISBN 80-7217-128-3. The new media reader. Edited by Noah Wardrip-Fruin - Nick Montfort. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003. xv, 823 s. ISBN 0-262-23227-8. info
 • Michelle Emmer: "The Visual Mind" The MIT Press, 1994. info
 • New Media Poetics: Contexts, Technotexts and Theories. Edited by A. Morris, Thomas Swiss, The MIT Press, Cambridge, MA 2006,. info
 • Sound unbound :sampling digital music and culture. Edited by DJ Spooky That Subliminal Kid, MIT Press, Cambridge, Mass. 2008, 426 s. info
Výukové metody
přednáška seminář nad projekty osobního programu studenta
Metody hodnocení
klauzurní zkouška
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2023, zima 2024.