H40088HOz Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Garance
doc. Jurij Likin
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu H40082HOl Dějiny a literatura nástroje I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout studentovi teoretických a praktických dovedností v oblasti dějin a literatury hoboje, potřebné pro výkon povolání koncertního interpreta a pedagoga hry na hoboj. Nabídnout studentovi získání schopnosti samostatné tvůrčí práce, schopnosti sledovat a analyzovat odbornou literaturu, schopnosti interpretovat a aplikovat výsledky běžných uměleckých výzkumů. Připravit studenta na SZZ z Dějin a literatury nástroje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period dějin hoboje;
- analyzovat a sledovat odbornou literaturu, současné vědecké poznatky v oblasti dějin a literatury hoboje;
- napsat odborný text na téma dějiny a literatura hoboje;
- samostatné tvůrčí práce;
- dohledávat literaturu pro hoboj a příbuzné hoboji nástroje;
- orientovat v koncertní dramaturgii, navrhovat koncertní programy a popisovat hudební skladby.
Osnova
 • Předmět je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti dějin a literatury hoboje, rozvíjení tvořivé umělecké osobnosti pomoci analýzy a komparace odborné literatury, schopnosti interpretovat a aplikovat výsledky běžných vědeckých výzkumů v oblasti umění.
  Struktura a okruh studijních témat:
 • Hoboj ve 20. Století: jeho konstrukční podoba, výrobci, interpreti.
 • Současný instrumentář hobojových nástrojů používaný v hudbě (vedlejší nástroje).
 • Literatura sólová 2. poloviny XX století.
 • Literatura sólová francouzských skladatelů.
 • Hoboj ve 20. století: literatura sólová a komorní, použití hoboje v orchestru.
 • Literatura konce 20. století a počátku 21. století, nové interpretační techniky a jejich propagátoři.
 • Hoboj ve skladbách Brittena, Silvestriniho, Doratiho, Beria.
Literatura
  doporučená literatura
 • Joppig, G.: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • SPRENKLE, R. a LEDET, D.: The Art of Oboe Playing. 1961. ISBN 0-87487-040-2.
 • Burgess, G. a Haynes, B.: 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • SCHURING, M.: Oboe Art and Method. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-537458-2.
 • Bartolozzi, B.: New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967.
 • Goosens, L. - Roxburgh, E.: The Oboe. Macdonald and Janes, London 1977
 • Modr, A.: Hudební nástroje. Supraphon 1982.
 • Haynes, B.: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Suchý, F.: Historie a literatura hoboje. Rukopis, Brno 1965.
Výukové metody
Hromadná výuka
Přednáška
Práce s textem
Test
Semestrální práce
Metody hodnocení
Semestrální práce, test, zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H40088HOz