H40088HOz Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H40082HOl Dějiny a literatura nástroje I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout studentovi teoretických a praktických dovedností v oblasti v oblasti dějin a literatury hoboje, potřebné pro výkon povolání koncertního interpreta a pedagoga hry na hoboj. Nabídnout studentovi získání schopnosti samostatné tvůrčí práce, schopnosti sledovat a analyzovat odbornou literaturu, schopnosti interpretovat a aplikovat výsledky běžných uměleckých výzkumů. Připravit studenta na SZZ z Dějin a literatury nástroje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period dějin hoboje;
- analyzovat a sledovat odbornou literaturu, současné vědecké poznatky v oblasti dějin a literatury hoboje;
- napsat odborný text na téma dějiny a literatura hoboje;
- samostatné tvůrčí práce;
- dohledávat literaturu pro hoboj a příbuzné hoboji nástroje;
- orientovat v koncertní dramaturgii, navrhovat koncertní programy a popisovat hudební skladby.
Osnova
 • Předmět je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti dějin a literatury hoboje, rozvíjení tvořivé umělecké osobnosti pomoci analýzy a komparace odborné literatury, schopnosti interpretovat a aplikovat výsledky běžných vědeckých výzkumů v oblasti umění.
 • Struktura a okruh studijních témat:
 • Hoboj ve 20. Století: jeho konstrukční podoba, výrobci, interpreti. Současný instrumentář hobojových nástrojů používaný v hudbě dnes (vedlejší nástroje). Literatura sólová 2. poloviny XX století. Literatura sólová francouzských skladatelů.
 • Hoboj ve 20. století: literatura sólová a komorní, použití hoboje v orchestru. Literatura konce 20. století a počátku 21. století, nové interpretační techniky a jejich propagátoři. Hoboj ve skladbách Brittena, Silvestriniho, Doratiho, Beria.
Literatura
 • Modr, A. : Hudební nástroje. Supraphon 1982. info
 • Suchý, F. : Historie a literatura hoboje. Rukopis, Brno 1965. info
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : The Oboe. Macdonald and Janes, London 1977
 • Bate, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Haynes, Burce: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
Výukové metody
Výuka probíhá formou individuálních lekcí a konzultací, přednášek, seminářů, cvičení, projektů, praxí, pracovních a studijních stáží, dílen, semestrální písemné práce.
Metody hodnocení
Semestrální písemná práce, test, pohovor
Navazující předměty
Informace učitele
Dějiny a literatura hoboje – otázky k SZZ Platnost: od akademického roku 2021/2022 1. a) Předchůdci hoboje, hypotézy vzniku hoboje. b) Literatura konce 20. století a počátku 21. století, nové interpretační techniky a jejich propagátoři, přehled skladeb. 2. a) Barokní hoboj, vznik a vývoj, jeho použití v hudebních žánrech, interpreti. b) Literatura sólová romantického slohového období 3. a) Klasicismus: vývoj nástroje, jeho použití v hudebních žánrech, interpreti. b) Literatura sólová, komorní, orchestrální 2. poloviny 20. století. 4. a) Romantismus: vývoj nástroje, jeho použití, interpreti. b) Literatura sólová, komorní, orchestrální klasicistního slohového období. 5. a) Hoboj 19. století: slavní interpreti a hobojisté komponující. b) Literatura sólová francouzských skladatelů 20. století. 6. a) Vývoj hoboje v 19. století, hlavní konstrukční směry, cesta k modernímu hoboji. b) Literatura sólová 20. století, použití hoboje v orchestru. 7. a) Hoboj ve 20. století, jeho konstrukční vývoj, výrobci, interpreti. Současný instrumentář hobojových nástrojů (vedlejší nástroje). b) Skladby W. A. Mozarta pro sólový hoboj. 8. a) Konstrukční rozdíly hoboje barokního, klasicistního, romantického a moderního. b) Přehled nejznámějších komponujících hobojistů od dob baroka po současnost, místa působení, skladby. 9. a) Pedagogové a metodiky hry na hoboj, školy hry na hoboj od minulosti po současnost. Osobnosti české hobojové školy. b) Hoboj ve skladbách J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna a G. F. Händela. 10. a) Hoboj současnosti, pohled na nástroj v kontextu vývoje. Hlavní konstrukční typy, výrobci hoboje. b) Literatura sólová období baroka Odpovědný pedagog: doc. Jurij Likin, garant oboru Hra na hoboj
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023, zima 2024.