H40088HOz Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H40082HOz Dějiny a literatura nástroje I && EVER ( H40088HOl Dějiny a literatura nástroje II )
Základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia.
Úspěšné ukončení předmětu H40082HOl Dějiny a literatura nástroje I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout studentovi teoretických a praktických dovedností v oblasti v oblasti dějin a literatury hoboje, potřebné pro výkon povolání koncertního interpreta a pedagoga hry na hoboj. Nabídnout studentovi získání schopnosti samostatné tvůrčí práce, schopnosti sledovat a analyzovat odbornou literaturu, schopnosti interpretovat a aplikovat výsledky běžných uměleckých výzkumů. Připravit studenta na SZZ z Dějin a literatury nástroje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period dějin hoboje;
- analyzovat a sledovat odbornou literaturu, současné vědecké poznatky v oblasti dějin a literatury hoboje;
- napsat odborný text na téma dějiny a literatura hoboje;
- samostatné tvůrčí práce;
- dohledávat literaturu pro hoboj a příbuzné hoboji nástroje;
- orientovat v koncertní dramaturgii, navrhovat koncertní programy a popisovat hudební skladby.
Osnova
 • Předmět je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti dějin a literatury hoboje, rozvíjení tvořivé umělecké osobnosti pomoci analýzy a komparace odborné literatury, schopnosti interpretovat a aplikovat výsledky běžných vědeckých výzkumů v oblasti umění.
 • Struktura a okruh studijních témat:
 • Hoboj ve 20. Století: jeho konstrukční podoba, výrobci, interpreti. Současný instrumentář hobojových nástrojů používaný v hudbě dnes (vedlejší nástroje). Literatura sólová 2. poloviny XX století. Literatura sólová francouzských skladatelů.
 • Hoboj ve 20. století: literatura sólová a komorní, použití hoboje v orchestru. Literatura konce 20. století a počátku 21. století, nové interpretační techniky a jejich propagátoři. Hoboj ve skladbách Brittena, Silvestriniho, Doratiho, Beria.
 • Studijní materiály: Bate, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : The Oboe. Macdonald and Janes, London 1977
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Haynes, Burce: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Sprenkle, Robert: The Art of Oboe Playing
 • Marx, Josef: The Tone of the Baroque Oboe. 1951
 • Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
 • Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
Literatura
 • Modr, A. : Hudební nástroje. Supraphon 1982. info
 • Suchý, F. : Historie a literatura hoboje. Rukopis, Brno 1965. info
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • SCHURING, Martin. 2009. Oboe Art and Method. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-537458-2.
 • SPRENKLE, Robert a LEDET, David. 1961. The Art of Oboe Playing. 1961. ISBN 0-87487-040-2.
 • BARTOLOZZI, Bruno: New souds for woodwind. Oxford Univ. Press, 1982, London
 • Bate, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : The Oboe. Macdonald and Janes, London 1977
 • Haynes, Burce: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
Výukové metody
Výuka probíhá formou individuálních lekcí a konzultací, přednášek, seminářů, cvičení, projektů, praxí, pracovních a studijních stáží, dílen, semestrální písemné práce, přípravy závěrečných prací a závěrečných projektů.
Metody hodnocení
Semestrální práce, test, pohovor, zápočet
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.