H60241z Dějiny operního divadla I

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. 2 z 5. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 8:30–10:55 208, kromě Po 19. 12., kromě Út 20. 12., kromě St 21. 12., kromě Čt 22. 12., kromě Pá 23. 12.
Předpoklady
úspěšně vykonaná přijímací zkouška do magisterského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
seznámení se s postavením a významem osobnosti režiséra v operní historii

Osnova
  • Postavení operního režiséra v historii opery, počátky působení operního režiséra v první polovině 20. století.

    Tvůrci operního představení v baroku, klasicismu a v 19. století. Skladatel v roli režiséra. Libretista (poeta di teatro) v roli režiséra. Grand opéra ve Francii a vytvoření funkce #metteur en sc?ne". Wagnerovský Gesamtkunstwerk a jeho vliv na nové chápání scénického působení opery. Změny na počátku 20. století - tým Gustava Mahlera.
Literatura
  • New Grove´s Dictionnary of Music and Musicians. info
  • Musik in Geschichte und Gegenwart. info
  • Riemann´s Musiklexikon. info
  • Warrack-West: Oxfordský slovník opery. Praha 1998. info
  • Seeger: Opernlexikon. info
  • Arne Langer: Der Regisseur und die Aufzeichnungspraxis der Opernregie im 19. Jahrhundert. Frankfurt a. M. 1997. info
Výukové metody
přednáška doplňovaná videoukázkami a diskusí
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.