H60241z Dějiny operního divadla I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. 2 z 5. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 8:30–10:55 205
Předpoklady
úspěšně vykonaná přijímací zkouška do magisterského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
seznámení se s postavením a významem osobnosti režiséra v operní historii

Osnova
 • Postavení operního režiséra v historii opery, počátky působení operního režiséra v první polovině 20. století.

  Tvůrci operního představení v baroku, klasicismu a v 19. století. Skladatel v roli režiséra. Libretista (poeta di teatro) v roli režiséra. Grand opéra ve Francii a vytvoření funkce #metteur en sc?ne". Wagnerovský Gesamtkunstwerk a jeho vliv na nové chápání scénického působení opery. Změny na počátku 20. století - tým Gustava Mahlera.
Literatura
 • New Grove´s Dictionnary of Music and Musicians. info
 • Musik in Geschichte und Gegenwart. info
 • Riemann´s Musiklexikon. info
 • Warrack-West: Oxfordský slovník opery. Praha 1998. info
 • Seeger: Opernlexikon. info
 • Arne Langer: Der Regisseur und die Aufzeichnungspraxis der Opernregie im 19. Jahrhundert. Frankfurt a. M. 1997. info
Výukové metody
přednáška doplňovaná videoukázkami a diskusí
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H60241z