H601051z Hra na nástroj II

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Martin Opršál (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
MgA. Radek Tomášek (přednášející)
Garance
prof. MgA. Martin Opršál
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H601021z Hra na nástroj I && EVER ( H601051l Hra na nástroj II - abs. projekt )
Absolvování předmětu Hra na nástroj I (bicí nástroje) v prvním ročníku navazujícího magisterského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb repertoáru hry na bicí nástroje v zaměření zvoleném studentem. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na bicí nástroje, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga. Podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčivému výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje;
- výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností potřebných pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Osnova
 • MELODICKÉ NÁSTROJE
  Studium některého ze sólových koncertů pro melodické nástroje, s doprovodem klavíru, nebo souboru bicích nástrojů, nebo orchestru
 • Pro univerzální typy hráčů - N. Rosauro: Koncert pro marimbu (Pro Percussao, 1992), N. Rosauro: Koncert pro vibrafon (Pro Percussao, 1992), Nebojša J. Živković: Koncert č. 1 (Musica Europea, nedatováno), Darius Milhaud: Koncert pro marimbu a vibrafon (Enoch et Cie, 1948)
 • Pro sólové typy hráčů - Nebojša J. Živković: Koncert č. 2 (Musica Europea, 1997), Emmanuel Séjourné: Koncert pro marimbu (Norsk Musikforlag, 2015), Keiko Abe: Prism Rhapsody (Xebec Music, 1995), Anders Koppel: Koncert pro marimbu (Norsk Musikforlag, 1995), Robert Kurka: Koncert pro marimbu (G. Schirmer, 1962), Nebojša J. Živković: Uneven Souls (Musica Europea, 1992), Minoru Miki: Marimba Spiritual (Ongaku No Tomo, 1989), John Thrower: Aurora borealis (Norsk Musikforlag, 1997), Keiko Abe: The Wave (Xebec Music, 2000)
 • Pro experimentálně založené typy hráčů - Minoru Miki: Koncert pro marimbu (Ongaku No Tomo Sha, 1995), Toshimitsu Tanaka: "Sadlo" Concerto (Ongaku No Tomo Sha, 1995), Richard Rodney Bennett: Koncert pro marimbu (Novello, 1998), Maki Ishii: Afro Concerto (Ricordi, 1982), Erkki-Sven Tüür: Ardor Concerto (Peters, 2002)

 • SESTAVY BICÍCH NÁSTROJŮ
  Využití speciálních, mnohdy vlastnoručně vyrobených bicích nástrojů, znějících objektů, hudební elektroniky, improvizace atd. nebo nástrojů méně neobvyklých, ale v kompozicích technicky náročných - Ivo Medek: Temporis Motio (rukopis, nevydáno), Mário Buzzi: Putování za moudrým datlem pro sady misek, trubek, templebloky, tympán, citeru a zvukové stopy (rukopis, nevydáno), Wlodzimierz Kotonski: Etuda na jedno uderzenie w talerz (PWM, Krakóv, 1963), Dan Dlouhý: 31/6 pro znějící objekt (rukopis, nevydáno), Karlheinz Stockhausen: Zyklus (Universal Edition, Sien, 1996), Helmut Lachenman: Intérieur (Editio Modern, München, 1967). Pro bicí nástroje a klavír např. Serge Baudo: Trois danses paiennes (Leduc, Paris, 1993)

 • MALÝ BUBEN
  Příprava na absolventský magisterský projekt; vlastní výběr sólové skladby pro malý buben, je možná i studentova vlastní kompozice; důraz na maximální samostatnost, jasná vize finálního provedení zvoleného repertoáru, kreativní přístup; v průběhu studia dané skladby experimentování se zvukem nástroje, výběr vhodného nástroje a paliček, snaha o osobité uchopení skladby; originální způsob provedení - vhodné místo na pódiu, osvětlení, nástup atd.
 • Navrhovaný program: Alexej Gerassimez: Aventuras for snare drum (Edition Svitzer), Casey Cangelosi: Meditation No.1 (Cangelosi Publications), Casey Cangelosi: Meditation No. 2 (Cangelosi Publications), Gene Koshinski: Swerve for solo snare drum (Tom Sherwood)
Literatura
  doporučená literatura
 • RACZ, Gyula. Handbuch der Schlagzeugpraxis. Wilhelmshaven, Verlag Florian Noetzel, 1982. ISBN 3795902495
Výukové metody
Přednáška - individuální výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Účast ve výuce minimálně 75%
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.