H601021z Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
2/0. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Martin Opršál (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolutorium předmětu Hra na nástroj (bicí nástroje) bakalářského stupně studia na HF JAMU, případně jiné vysoké umělecké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na předchozí bakalářské studium důraz na individuální přístup ke každému studentovi, tzn. podle dosavadního repertoárového a stylového směřování podpora a posílení výrazných interpretačních a technických předností jednotlivých studentů. Tomu přizpůsobený výběr repertoáru pro koncertní vystoupení.
Osnova
 • MELODICKÉ NÁSTROJE
  - u výrazně sólově zaměřených studentů další rozvíjení virtuozity (D. Maslanka: Variations on Lost Love - Keyboard Percussion Publ., 1983, A. Pape: Marrrrimba -Wilhelm Hansen Kopenhagen, 1992, transkripce, i vlastní),
  - hráče orientující se na soudobou hudbu seznamovat s různými moderními směry, netradičními formami zápisu (např. proporční, grafická notace) a zaměřit se na správné pochopení autorova záměru a adekvátní a přesvědčivou interpretaci - M. Miki: Time (Ongaku No Tomo, 1969), M. Ishii: Hiten-Seido III (Moeck Verlag, 1989), T. Tanaka: Two Movements (Ongaku No Tomo, 1970), A. Myioshi: Torse III (Ongaku No Tomo, 1976) M. Ptaszyńska: Graffito (Theodore Presser Comp., 1992), J. Druckman: Reflections on the Nature of Water (Boosey & Hawkes N.Y., 1991), H. Kulenty: One by One (PWM Varšava, 1989). Dále ve spolupráci s katedrou kompozice možnost interpretace skladeb studentů a pedagogů této katedry,
  - u univerzálněji zaměřených hráčů důraz na pestrost výběru repertoáru.

  SESTAVY BICÍCH NÁSTROJŮ
  - seznámení posluchače s méně obvyklými způsoby hry na bicí nástroje - Yoshihisu Taira: Monodrame I (Editions musicales TRANSATLANTIQUES, Paris, 1986), Pál Károlyi: Formations (Editio Musica, Budapešť, 1979), Krystyna Moszumańska-Nazar: 3 etiudy koncertowe (PWM Edition, Kraków, 1971), Michal Košut: Invence pro vibrafon, marimbu a bicí nástroje (rukopis, nevydáno). Pro sestavu bicí nástrojů a klavír např. Alain Weber: Prelude, Fugue et Final (Leduc, Paris, 1994), Marcel Landowski: Quatre preludes (Choudens, Paris, 1963).

Literatura
 • Hladík, Petr: Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století - diplomová práce, JAMU Brno, 2001. info
 • Karkoschka, Erhard: Das Schriffbild für neue Musik - Schott, 1970. info
Výukové metody
Individuální výuka.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná účast ve výuce ve výši alespoň 80% a minimálně jedno vystoupení na interpretačním semináři.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.