H601021z Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
2/0. 8 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Martin Opršál (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
MgA. Radek Tomášek (přednášející)
Garance
prof. MgA. Martin Opršál
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H601021l Hra na nástroj I )
Absolutorium předmětu Hra na nástroj (bicí nástroje) bakalářského stupně studia na HF JAMU, případně jiné vysoké umělecké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na individuální interpretační zaměření každého studenta. Ten má v navazujícím magisterském studiu možnost volby nástroje či okruhu nástrojů podle svého dosavadního repertoárového a stylového směřování. Tomu je přizpůsoben výběr repertoáru pro studium.
Výstupy z učení
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla repertoáru dle svého zaměření (viz osnova).
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice);
- intenzívně se připravit na ročníkový celovečerní koncert formou ohrávání jednotlivých skladeb;
Osnova
 • MELODICKÉ NÁSTROJE
  Rozvíjení virtuozity u výrazně sólově zaměřených studentů; vhodný repertoár - např. David Maslanka: Variations on Lost Love (Keyboard Percussion Publ., 1983), Andy Pape: Marrrrimba (Wilhelm Hansen Kopenhagen, 1992), Joseph Schwantner: Velocities (Schott, 2007), Pius Cheung: Etudy (Pius Cheung), Anna Ignatowicz: Toccata (Norsk Musikforlag, 2001), Christos Hatzis: Fertility Rites (Promethean, 2007); transkripce, i vlastní
 • U hráčů orientujících se na soudobou hudbu studium skladeb v alternativních způsobech notace, rozvíjení poučeného interpretačního názoru - např. Minoru Miki: Time (Ongaku No Tomo, 1969), Maki Ishii: Hiten-Seido III (Moeck Verlag, 1989), Akira Myioshi: Torse III (Ongaku No Tomo, 1976), Jacob Druckman: Reflections on the Nature of Water (Boosey & Hawkes, 1991), Hanna Kulenty: One by One (PWM Varšava, 1989), Franco Donatoni: Mari (Ricordi, 1992), Yoshihisa Taira: Convergence I (Durand, 2001), Daniel A. Almada: Linde (Francois Dhalmann, 2002)
 • Hra na alternativní melodické nástroje - steel pan, xylosynth. Výběr repertoáru - např. Mark Berry: Mare tranquillitatis (Topspace, 2009), Jan Bach: Concerto for Steel Pan (Jan Bach, 1994), Graham Fitkin: Chain of Command (Graham Fitkin, 2008)
 • Spolupráce s katedrou kompozice při vzniku nové literatury pro melodické bicí nástroje
 • U univerzálněji zaměřených hráčů důraz na pestrost výběru repertoáru

 • SESTAVY BICÍCH NÁSTROJŮ
  Seznámení posluchače s méně obvyklými způsoby hry na bicí nástroje - Yoshihisa Taira: Monodrame I (Editions musicales transatlantiques, Paris, 1986), Pál Károlyi: Formations (Editio Musica, Budapešť, 1979), Krystyna Moszumańska-Nazar: 3 etiudy koncertowe (PWM Edition, Kraków, 1971), Michal Košut: Invence pro vibrafon, marimbu a bicí nástroje (rukopis, nevydáno). Pro sestavu bicí nástrojů a klavír např. Alain Weber: Prelude, Fugue et Final (Leduc, Paris, 1994), Marcel Landowski: Quatre préludes (Choudens, Paris, 1963)

 • MALÝ BUBEN
  V návaznosti na předchozí studium pokračování v rozvoji hudební jedinečnosti studenta;
 • Zapojování prvku improvizace, s použitím techniky "Call and Response" (pedagog - student)
 • Polyrytmická cvičení
 • Materiál: Fred Albright: The polyrhytmic studies for snare drum(Alfred Music), J. Delécluse: Keiskleiriana2 (Alphonse Leduc), Keith Aleo: Advanced Etudes for snare drum (Honey rock), John S. Pratt: 14 modern Contest solos (Alfred Music), Mitchell Peters: Od meter rudimental solos (Mitchell Peters pub.), Mitchell Peters: Etudes for snare drum (Try publishing Co.), Thomas Mc Millan: 20th century Orchestral snare drum studies (Creative Music), Fred Albright: Conpemporary studies for snare drum (Warner Bros)
Literatura
  doporučená literatura
 • KARKOSCHKA, Erhard. Das Schriftbild der Neuen Musik. Mainz, Schott, 1970.
 • DIERSTEIN, Christian a kol. The Techniques of Percussion Playing. Basel, Bärenreiter, 2018.
 • HLADÍK, Petr. Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století. Diplomová práce. Brno, JAMU, 2000.
Výukové metody
Přednáška - individuální výuka.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Účast ve výuce minimálně 75%
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023, zima 2024.