H60032z Dějiny hudby II (18 a 19 st)

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
2/1/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 8:30–10:55 205, kromě Po 19. 12., kromě Út 20. 12., kromě St 21. 12., kromě Čt 22. 12., kromě Pá 23. 12.
Předpoklady
zájem o problematiku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/48, pouze zareg.: 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s vývojem hudby a hudebního myšlení v 18. a počátkem 19. století, prohloubení dosavadních znalostí evropské hudby v době klasicismu, a to v kontextu kultury a umění, sledování postupného rozvoje a vzniku hudebních forem od raného po pozdní klasicismus a počátky romantismu, přiblížení hlavních skladatelských představitelů, zejména z českých zemí.
Výstupy z učení
Student bude schopen: orientace v evropské hudbě epochy klasicismu, identifikace jejích stylových prvků, forem, kompozičních postupů, charakterizace jednotlivých hudebních druhů, zařazení do kontextu kultury dané epochy, popsání možností interpretace hudby jednotlivých druhů.
Osnova
 • Přehled hlavních druhů a tvůrců hudby doby klasicismu, zejména z českých zemí. Klasicismus P. Metastasio G. Monn, G. Ch. Wagenseil, Ch. W. Gluck, C. Ditters, W.F., C. P. E. a J. Ch. Bachové, G. B. Pergolesi, J. Mysliveček, J. K. Vaňhal, J. A. a F. Bendové, J. V. a K. Stamicové, F. X. Richter, J. Zach, J. A. a L. Koželuhové, F. V. Kramář, P. a A. Vraničtí M. a J. Haydnové, L. a W.A. Mozartové, A. Salieri, L. van Beethoven F. X. Brixi, J. F. N. Seger, J. J. Ryba J. L. Dusík, V. J. H. Voříšek, A. Rejcha, V. Jírovec,
Literatura
 • Lexikony - New Grove Dictionary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon (odpovídající hesla). info
 • ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn - Mozart - Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005. info
 • BÁRTOVÁ, Jindra - SCHNIERER, Miloš - ZOUHAROVÁ, Věra. Dějiny hudby. Brno - České Budějovice : Jihočeská univerzita , 1997. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. info
 • EINSTEIN, Alfred: Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon , 1968. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno : Togga , 2001. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996. info
 • RACEK, Jan. Česká hudba. Praha : SNKLHU , 1981. info
 • SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007. info
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha : Lidové noviny, 2000.
Výukové metody
přednáška s využitím audio a videonahrávek, notových a obrazových ukázek případně studentských referátů
Metody hodnocení
Podmínkou k absolvování předmětu je 70% účast ve výuce. V případě účasti 60-69% je třeba napsat referát o 5 stranách (k tomu použité informační zdroje dle normy, citace), 50-59% 8 stran, nižší účasti nebude zápočet udělen a předmet bude třeba opakovat. Zimní semestr je zakončen písemným zápočtem, příp. semestrálním referátem.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.