H60032z Dějiny hudby II (18 a 19 st)

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
2/1. 2 kr. 2 z 5. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 8:30–10:55 205
Předpoklady
zájem o problematiku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/48, pouze zareg.: 0/48
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení s hlavními proudy evropské hudby v období klasicismu a romantismu

Osnova
 • přednáška poskytující přehled základních směrů evropské hudby v období klasicismu a romantismu

  Předpoklady vzniku nového slohu, společenský život a umělecké snahy, osamostatnění hudby. Sonátová forma a její využití. Nové orchestrální a komorní druhy, symfonie, smyčcové kvarteto. Haydn, Mozart, Beethoven, čeští skladatelé.
  Předpoklady vzniku romantismu, jeho charakteristické znaky, romantismus v hudbě. Romantismus v Německu, jeho představitelé a nejdůležitější projevy, romantická píseň, programní hudba. Národní hudební kultury, Chopin. Novoromantismus, symfonická báseň a hudební drama. Hudba na sklonku 19. století.
  Přednáška je doprovázena hudebními ukázkami (audio i video).
Literatura
 • Lexikony - New Grove Dictionary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon (odpovídající hesla). info
 • ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn - Mozart - Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005. info
 • BÁRTOVÁ, Jindra - SCHNIERER, Miloš - ZOUHAROVÁ, Věra. Dějiny hudby. Brno - České Budějovice : Jihočeská univerzita , 1997. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. info
 • EINSTEIN, Alfred: Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon , 1968. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno : Togga , 2001. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996. info
 • RACEK, Jan. Česká hudba. Praha : SNKLHU , 1981. info
 • SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007. info
Výukové metody
přednáška s občasným využitím audio i videonahrávek, případně studentských referátů
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.