H60200z Kompozice multimediálních děl I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními prostředky pro tvorbu multimediálních děl a tendencemi tohoto uměleckého odvětví.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
popsat rozdíly mezi pojmy multimedialita a intermedialita a definovat základní organizační principy multimediálních děl,
analyzovat sémantické vztahy více potenciálních významových rovin multimediáoního díla,
vyjmenovat některé netradiční způsoby kompozice, použitelné při tvorbě hudební složky multimediálního díla,
popsat základní znaky soudobých multimediálních scénických žánrů,
vytvořit multimediální dílo menšího rozsahu.
Osnova
 • V tomto předmětu se posluchači seznámí se základními prostředky pro tvorbu multimediálních děl, jakými jsou zvukové a vizuální zdroje a jejich vztahy, dále s problémy strukturace děl, jejich sémantického působení. Dále bude proveden stručný přehled netradičních zvukových zdrojů, jakými jsou např. neobvyklé a vlastnoručně vyráběné hudební nástroje, znějící objekty, předměty s amplifikovaným a procesovaným zvukem, zvuky lidského těla, přírodní a civilizační zvuky atd., a postupně budou představeny další možné prostředky multimediálního díla.
 • Multimedialita, intermedialita.
 • Organizační principy multimediálních děl.
 • Sémantické vztahy více potenciálních významových rovin.
 • Netradiční způsoby kompozice.
 • Experimentální hudební nástroje.
 • Počítačem podporovaná algoritmická kompozice.
 • Multimediální projekty Iannise Xenakise.
 • Hudební divadlo.
 • Soudobá opera.
 • John Cage.
 • Fluxus.
 • Práce s textem.
 • Vytvoření alespoň jednoho multimediálního díla menšího rozsahu (např. vytvoření hudební složky k alespoň 5 minut trvajícímu videu vlastnímu nebo jiného autora).
Literatura
 • Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006. info
 • Dorůžka, P.: Hudba na pomezí, Panton, Praha, 1991. info
 • Flusser, V.: Moc obrazu, in: Výtvarné umění 3-4/96, OSVU, Praha, 1996. info
 • Goodman, N.: Jazyky umění / Nástin teorie symbolů, Academia, 2007. info
 • Lévy, P.: Kyberkultura, Karlova univerzita, Praha, 2000. info
 • Lyotard, J.-F. O postmodernismu, FÚ AV ČR, Praha, 1993. info
 • Manovich, L. Principy nových médií, in:Teorie vědy, 2/2002. info
 • McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno, 2000. info
 • Schellmann, B. a kol.: Média/ základní pojmy, návrhy, výroba, Europa Sobotáles, 2004. info
 • Slabý, Z. K., Slabý, P. : Svět jiné hudby, Volvox Globator, Praha, 2002. info
 • Rataj, M.: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu, AMU, Praha, 2007. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka. Za semestr musí být vytvořen minimálně jeden multimediální projekt.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023, zima 2024.