H60200z Kompozice multimediálních děl I

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 3. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60200l Kompozice multimediálních děl I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními prostředky pro tvorbu multimediálních děl a tendencemi tohoto uměleckého odvětví.

Osnova
 • V předmětu Kompozice multimediálních děl I se posluchači seznámí se základními prostředky pro tvorbu multimediálních děl, jakými jsou zvukové a vizuální zdroje a jejich vztahy, dále s problémy strukturace děl, jejich sémantického působení, principy interaktivity, úvahami nad rozhraním člověk - technika nebo nad vztahem výpočetní techniky a současné hudební a vizuální kultury atd. Výuka je prováděna hromadně formou přednášek a praktických cvičení; v každém semestru musí být vytvořen minimálně jeden multimediální projekt.

  V rámci předmětu se posluchači seznámí se základními pojmy multimediální kompozice (zvukové zdroje, vizuální rovina, strukturace díla, sémanické vztahy atd.) a vytvoří minimálně dvě multimediální díla, využívajících současných technologií.
  V přednáškách se seznámí se stručným přehledem netradičních zvukových zdrojů, jakými jsou např. neobvyklé a vlastnoručně vyráběné hudební nástroje, znějící objekty, předměty s amplifikovaným a procesovaným zvukem, zvuky lidského těla, přírodní a civilizační zvuky atd. a budou předestřeny další možné prostředky multimediálního díla, ať už vizuální (fotografie, video), pohybové atd.
  Budou prováděny analýzy strukturace projektů a jejich stavebních principů, úvahy nad vztahy mezi hudební a vizuální rovinou, rozbory sémantických vztahů více potenciálních významových rovin, plynoucích z paralelního působení jednotlivých složek díla a způsobu jeho prezentace; pozornost bude věnována i obecným principům interaktivity, problémům rozhraní člověk - technika, vztahu výpočetní techniky a současné hudební a vizuální kultury atd.
Literatura
 • Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006. info
 • Dorůžka, P.: Hudba na pomezí, Panton, Praha, 1991. info
 • Flusser, V.: Moc obrazu, in: Výtvarné umění 3-4/96, OSVU, Praha, 1996. info
 • Goodman, N.: Jazyky umění / Nástin teorie symbolů, Academia, 2007. info
 • Lévy, P.: Kyberkultura, Karlova univerzita, Praha, 2000. info
 • Lyotard, J.-F. O postmodernismu, FÚ AV ČR, Praha, 1993. info
 • Manovich, L. Principy nových médií, in:Teorie vědy, 2/2002. info
 • McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno, 2000. info
 • Schellmann, B. a kol.: Média/ základní pojmy, návrhy, výroba, Europa Sobotáles, 2004. info
 • Slabý, Z. K., Slabý, P. : Svět jiné hudby, Volvox Globator, Praha, 2002. info
 • Rataj, M.: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu, AMU, Praha, 2007. info
Výukové metody
Přednáška a cvičení. Hromadná výuka. Úterý 16:00-17:35, učebna č. 113.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za realizaci alespoň jednoho krátkého díla z oblasti videoartu v délce nejméně 5 minut.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.