H601852Nz Komorní hra I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Martin Opršál (přednášející)
Garance
prof. MgA. Martin Opršál
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H601852Nl Komorní hra I )
Předchozí znalosti interpretace ansámblové hudby získané na nižším stupni studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je interpretační praxe v ansámblech různého početního i nástrojového složení, na jejímž základě student získává zkušenosti v rozvíjení atributů ansámblové hry směrem k dosažení nejvyšší profesionální úrovně.
Výstupy z učení
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech, a ve spolupráci se studenty jiných oborů, student ovládá na vrcholné úrovni základní atributy ansámblové hry:
- zná intonační a barevné odlišnosti nástrojů ostatních nástrojových skupin a je schopen je respektovat;
- ovládá zásady komorního cítění ve vztahu k výše zmíněným nástrojovým skupinám;
- je schopen vést ansámbl v přípravě a realizaci svého ročníkového projektu i budoucích koncertů.
Osnova
 • Práce ve fakultním Souboru bicích nástrojů, s důrazem na samostatnost při přípravě, výběru nástrojů a příslušenství, správné pochopení autorova záměru atd.
 • Specializace na složitější a neobvyklé způsoby zápisu. Požadavek na vlastní návrhy řešení u nejednoznačných zadání, grafických partitur, improvizací, aleatorních ploch atd. Výběr vhodných skladeb k řešení – grafická notace: V. Erdmann: Ad libitum (Schott, 1980), J. Hasse: After Earl (nevydáno, rukopis); aleatorní a proporční notace: L. Dubrovay: Musik für zwei cymbals (Editio Musica Budapest, 1979), W. Rudziński: Duo concertante per batteria (PWM, 1978), L. Stawowy: Sonatina dla 2 perkusitów (PWM, 1969), Y. Taira: Dimorphie (Editions Musicales Transatlantiques, 1980)
 • Spolupráce se studenty jiných instrumentálních oborů, např. spojení dvou klavírů a bicích nástrojů: B.Bartók: Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje (Boosey & Hawkes, 1942), M. Ištvan: Ritmi ed antiritmi (ČHF, 1970), N. J. Živković: Die Arten des Wassers (Musica Europea, 1994), S. Reich: Sextet (Boosey & Hawkes, 1996), D. Milhaud: Koncert č. 2 pro dva klavíry a soubor bicích (Enoch et Cie, 1968).
 • Další kombinace - např. flétna + bicí P. Eben: Sonáta Wood and Wind (Hofmeister, 1978), M. Kopelent: Canto intimo (nevydáno, rukopis), G. Crumb: An Idyll for the Misbegotten (Peters, 1986), L. Harrison: First Concerto (Peters, 1964); varhany + bicí S. Gubajdulina: Detto I (Sikorski, 1978), A. Ignatowicz: The Traces of Incertitude (Norsk Musikforlag, 2012), P. Eben: Krajiny patmoské (United Music Publishers, 1984).
 • Výběr a realizace vhodné souborové skladby pro ročníkový projekt.
 • Podpora vzniku a interpretace studentských skladeb.
Literatura
  doporučená literatura
 • HOLLAND, James. Practical Percussion: A Guide to the Instruments and Their Sources. Scarecrow Press, 2003. ISBN 9780810856585
  neurčeno
 • HLADÍK, Petr. Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století. Diplomová práce. JAMU Brno, 2000.
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
Zápočet
Účast ve výuce minimálně 70%
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023, zima 2024.