H601852Nl Komorní hra I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Martin Opršál (přednášející)
Garance
prof. MgA. Martin Opršál
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H601852Nz Komorní hra I )
Předchozí znalosti interpretace ansámblové hudby získané na nižším stupni studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je interpretační praxe v ansámblech různého početního i nástrojového složení, na jejímž základě student získává zkušenosti v rozvíjení atributů ansámblové hry směrem k dosažení nejvyšší profesionální úrovně.
Výstupy z učení
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech, a ve spolupráci se studenty jiných oborů, student ovládá na špičkové úrovni základní atributy ansámblové hry:
- zná intonační a barevné odlišnosti nástrojů ostatních nástrojových skupin a je schopen je respektovat;
- ovládá zásady komorního cítění ve vztahu k výše zmíněným nástrojovým skupinám;
- je schopen vést ansámbl v přípravě a realizaci svého ročníkového projektu i budoucích koncertů.
Osnova
 • Práce ve fakultním Souboru bicích nástrojů, s důrazem na samostatnost při přípravě, výběru nástrojů a příslušenství, správné pochopení autorova záměru atd.
 • Studium nejnáročnějších a virtuozních skladeb, např. N. J. Živković: Ultimatum II (Musica Europea, 1994), A. Pape: Marrrrimba Rrrrock (Wilhelm Hansen Copenhagen, 1992), T. Takemitsu: Rain Tree (Schott, 1981), W. Heider: Kleinwelt (Zimmermann, 2002), T. Ichianagi: Wind Trace (Schott, 1984), H. Kulenty: Arcus (PWM, 1988), J.ter Veldhuis: Goldrush (Donemus, 1996), Jungle Heart (Donemus, 2000), M. Ishii: Hiten Seido II op.55 (Moeck, 1983), I. Xenakis: Persephassa (Salabert, 1969)
 • Možnost využití repertoáru z předchozího semestru
 • Realizace ansámblového repertoáru v rámci ročníkového projektu studenta
 • Nadále podpora vzniku a interpretace studentských skladeb
Literatura
  doporučená literatura
 • HOLLAND, James. Practical Percussion: A Guide to the Instruments and Their Sources. Scarecrow Press, 2003. ISBN 9780810856585
  neurčeno
 • HLADÍK, Petr. Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století. Diplomová práce. JAMU Brno, 2000.
Výukové metody
Cvičení
Koncertní vystoupení
Metody hodnocení
Ročníkový koncert
Klasifikovaný zápočet
Účast ve výuce minimálně 70%
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H601852Nl