H73022z Informační kurz

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
2/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jana Goliášová (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jana Goliášová
Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Předmět je určen pro všechny studenty 1. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o organizační struktuře fakulty, organizaci studia, o používání IS, seznámit je s důležitými vnitřními předpisy (SaZŘ, Stipendijní řád), poskytnout jim informace o technologiích, které lze využívat při studiu (informační technologie, nahrávací studio na HF, půjčovna technologií), seznámit je s provozem Koncertního oddělení HF, Divadla na Orlí, poskytnout jim informace o zahraničních studijních pobytech (Erasmus, pracovní stáže, aj.)
Osnova
  • Dvouhodinová přednáška na začátku zimního semestru.
Výukové metody
Přednáška, řízená diskuse. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Povinná pro studenty 1. ročníku, pro ostatní ročníky a doktorandy je fakultativní. Zápočet lze získat pouze na základě účasti na přednášce, kterou musí student absolvovat v plném rozsahu 2 hodin.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2021.