H73022z Informační kurz

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
2/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jana Goliášová (přednášející)
Jana Jarošová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Jana Goliášová
Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předmět je určen pro všechny studenty 1. ročníku bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o organizační struktuře fakulty, organizaci studia, o používání IS, seznámit je s vnitřními předpisy, které mají pro ně význam (SaZŘ, Stipendijní řád), poskytnout jim informace o technologiích, které lze využívat při studiu (informační technologie, nahrávací studio na HF, půjčovna technologií), seznámit je s provozem Koncertního oddělení HF, Divadla na Orlí, poskytnout jim informace o zahraničních studijních pobytech (Erasmus, pracovní stáže, aj.)
Výukové metody
přednáška, řízená diskuse
Metody hodnocení
Dvouhodinová přednáška na začátku zimního semestru. Povinná pro studenty 1. ročníku bakalářského studia, pro ostatní ročníky a doktorandy je fakultativní. Zápočet lze získat pouze na základě účasti na přednášce, kterou musí student absolvovat v plném rozsahu 2 hodin.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022.