H70080 Základy hudební akustiky

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Lubor Přikryl (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 16:00–17:30 205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle: • Seznámit posluchače se základy šíření zvuku. • Zohlednění zákonitostí šíření zvuku při interpretaci, interpretace v různých typech prostoru. • Vysvětlit základní princip vzniku zvuku v hudebním nástroji. • Vysvětlit principy temperovaného a přirozených ladění a vztah tvoření intervalů na hudebním nástroji s těmito soustavami ladění. • Vysvětlit principy přirozených i umělých efektů (vibráto, tremolo, dozvuk) • Vysvětlit vliv záznamu a reprodukce na výsledný dojem z nterpretace • Přimět posluchače, aby s využitím těchto principů ještě zvýšil úroveň své interpretace
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student
- rozumět tomu, co je zvuk a jaké má vlastnosti
- rozumět vzniku zvuku v hudebním nástroji a jeho šíření v koncertních sálech
- rozumět intonaci nástroje a systémům ladění
- najít optimální místo v daném sále jako posluchač i jako interpret a vyvarovat se problémů, které způsobuje akustika prostoru
Osnova
  • Náplň: Zvukové vlny a kmity (2) Spektrum, vyšší harmonické, formanty, transienty (2) Vnímání zvuku (3) Akustika hudebního nástroje (2) Akustika při interpretaci (2) Záznam hry na hudební nástroje (2) Rozvrh předmětu Základy hudební akustiky na rok 2012/2013: pondělí 16:00 - 17.35h na učebně 205
Literatura
    doporučená literatura
  • Syrový, V.: Hudební akustika. AMU, Praha 2003. info
  • Špelda, A.: Hudební akustika. SPN, Praha 1978. info
  • Geist Bohumil: Akustika - jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi. info
Výukové metody
Přednáška Promítání prezentace - texty a obrázky Ukázky z aplikací v počítači
Metody hodnocení
Hlavní hodnocení: Písemný test Doplňující hodnocení: Hodnocení odpovědí na otázky na přednášce Referáty
Informace učitele
http://www.audified.com/projekt/vavcjamu/vyuka/akustika.html
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.