H70080 Základy hudební akustiky

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Lubor Přikryl (přednášející)
Garance
RNDr. Lubor Přikryl
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 14:20–16:00 205, kromě Po 19. 12., kromě Út 20. 12., kromě St 21. 12., kromě Čt 22. 12., kromě Pá 23. 12.
Předpoklady
Úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 47 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními vlastnostmi zvuku a jeho šíření.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat podstatu zvuku a jeho základní vlastnosti,
• chápat proces vzniku zvuku v hudebním nástroji a jeho šíření,
• vysvětlit principy intonace hudebního nástroje a systémy ladění,
• najít optimální místo v koncertním sále pro interpretaci skladby, jako posluchač i jako interpret a vyvarovat se problémů, které způsobuje akustika prostoru.
Osnova
  • Zvukové vlny a kmity, vznik zvuku v hudebním nástroji.
  • Spektrum, vyšší harmonické, formanty, transienty.
  • Šíření zvuku, zohlednění zákonitostí šíření zvuku při interpretaci, interpretace v různých typech prostoru.
  • Principy temperovaného a přirozených ladění a vztah tvoření intervalů na hudebním nástroji s těmito soustavami ladění.
  • Přirozené i umělé efekty (vibráto, tremolo, dozvuk).
  • Vnímání zvuku.
  • Záznam hry na hudební nástroje, vliv záznamu a reprodukce na výsledný dojem z interpretace.
Literatura
  • Syrový, V.: Hudební akustika. AMU, Praha 2003. info
  • Špelda, A.: Hudební akustika. SPN, Praha 1978. info
  • Geist Bohumil: Akustika - jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi. info
Výukové metody
Přednáška. Hromadná výuka. Promítání prezentace - texty a obrázky, ukázky aplikací.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za úspěšné zvládnutí písemného testu, odpovědi na otázky na přednášce a vypracování referátů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.audified.com/projekt/vavcjamu/vyuka/akustika.html
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.