H75015z Interpretace jazzové hudby I

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H75015l Interpretace jazzové hudby I )
Splnění podmínek přijímacího řízení oboru Hra na bicí nástroje a přijetí k bakalářskému studiu na HF JAMU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studenta klasického směru hry na bicí nástroje se svébytným souborem nástrojů využívaným v jazzové hudbě, tj. jazzovou bicí soupravou.
Osnova
 • Rozdělení a představení základních komponentů bicí soupravy z hlediska melodického a rytmického vnímání, přirovnání jejich funkce k nástrojům kontrabasu, klavíru, a kytary. Tímto způsobem dbát na základní funkci bicí soupravy v jazzové hudbě z hlediska doprovodného a melodického cítění.
  Představení základních hudebních způsobů hry staccata a legata. Důraz především na legatový způsob interpretů Eda Sopha a Billy Harta.
  Práce s bigbandovými skladbami a jazzovými standardy po stránce melodického a rytmického vnímání. Uplatnění těchto schopností při práci s vybranými nahrávkami jazzové hudby.
  Ukázky využití dovedností ve hře na bicí soupravu při interpretaci klasických skladeb - v případě kompozic pro melodické nástroje posílení rytmického základu; u blanozvučných nástrojů vnímání melodické stránky.
  Okrajové obeznámení studenta také s dalšími styly populární hudby - rock, pop, funk - a jejími hlavními osobnostmi.
  Tematické okruhy
  1. Doprovod a melodické hraní na bicí soupravu
  2. Bigbandové hraní
  3. Jazzové standardy
  4. Hraní s nahrávkou
  5. Styly populární hudby
Výukové metody
přednáška - individuální výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Student doprovodí hrou na bicí soupravu určenou nahrávku jazzové skladby.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.