H60210z Kulturní projekt

Hudební fakulta
zima 2013
Rozsah
1/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jana Vondráčková (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H60209z Kulturní projekt
Zápočet z předmětu Kulturní projekt I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Zimní semestr:
  - týmové zorganizování jednoho společného projektu (jde o vybranou práci předmětu kulturní projekt I)
  - organizace, práce na rozpočtu, vlastní zkoušení, zajištění prostoru k uvedení, propagace
  - vyhodnocení a závěrečné vyhodnocení.

  Letní semestr:
  - vyhodnocení průběhu uplynulého ročníku soutěže po stránce odborné i organizační
  - příprava aktuálního ročníku SLJ (propagace, Internet, média)
  - kontaktování porotců, vypsání soutěže, ekonomické zajištění, uzávěrka přihlášek, kontrola slnění soutěžních podmínek, vypracování harmonogramu soutěže, organizační zajištění průběhu soutěže (ubytování a stravování soutěžících a porotců, evidence sponzorských příspěvků),
  - aktuální propagace soutěže, (rozhlas, tisk), osobní přítomnost během soutěže, operativní řešení aktuálních problémů oznámení výsledků sponzorům a sdělovacím prostředkům
Literatura
 • návrh vítězného projektu. info
 • další literatura bude navržena pedagogem na základě zvoleného projektu. info
 • Statut Soutěže o cenu Leoše Janáčka. HF JAMU 1997. info
 • Soutěžní podmínky aktuálních národních a mezinárodních soutěží. info
 • Dokumentace minulých ročníků soutěže. info
Výukové metody
V obou semestrech bude výuka probíhat formou pravidelných pracovních setkání. Jejich náplní bude jak částečná teoretická příprava projektů, tak samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen v obou semestrech zápočtem.

Získání zápočtu se odvíjí od vlastní účasti studentů na projektu na základě dohody s pedagogem. Každý ze studentů se aktivně zapojí do realizace projektů a aktivně se zúčastní výuky.

Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.