H60322l Orchestrální akademie

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
0/0/6. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Marie Kučerová (přednášející)
Ing. Roman Fürle (přednášející)
Mgr. Vítězslav Mikeš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Sýkorová, DiS. (přednášející)
MgA. Lucie Šnajdrová (přednášející)
Mgr. Erika Vlasáková (přednášející)
Garance
PhDr. Marie Kučerová
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60322z Orchestrální akademie )
Úspěšně zakončený zimní semestr kurzu Orchestrální akademie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava studentů pro výkon povolání v kulturní organizaci. Seminář doplňuje hlavní předmět OSHP II a do hloubky rozvíjí jednotlivá témata, jejichž porozumění je klíčové pro působení v hudební umělecké organizaci. Veškeré informace jsou aplikovány na modelu symfonického orchestru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout zásadní pracovní procesy probíhající v prostředí profesionálního symfonického orchestru,
- popsat hlavní profese managementu orchestru, zná jejich náplň práce, které rozumí
- kreativně přistupovat k řešení aktuální otázek provozu orchestru (marketing, práce s publikem, apod.)
- projít modelovým pracovním pohovorem.
Osnova

 • Výběr z témat:
  1. Finanční řízení orchestru
  2. Dramaturgie hudby a orchestru
  3. Management hudebních festivaly
  4. Management orchestru - turné , koncerty, zahraničí
  5. Moderní koncertní sály
  6. Archiv FB a pořady pro děti
  7. Orchestrální akademie Filharmonie Brno
  8. Tuzemské zájezdy, festival Špilberk, Jazz a mimořádné projekty FB
  9. Management orchestru - turné, koncerty, zahraničí
  10. Závěrečné kolokvium
Literatura
 • Besední dům: architektura, společnost, kultura. Brno: Státní filharmonie Brno, 1995. ISBN 80-7028-071-9.
 • ŠILEROVÁ, Lucie. Německé "Kulturorchester": struktura, organizace, financování. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. ISBN 978-80-87500-91-0.
 • KYAS, Vojtěch. Slavné hudební osobnosti v Brně: komentovaný průvodce koncertním životem v dokumentech a obrazech. Brno: Opus musicum, 1995. ISBN 80-900314-2-0.
 • BENEŠ, Jiří a Jana BALÁČOVÁ. Státní filharmonie Brno. Brno: Státní filharmonie Brno, 2005. ISBN 80-239-5080-0.
Výukové metody
Pravidelné semináře, náslechy, přednášky, návštěva koncertů, diskuse a případná další pracovní setkání.
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.