H60322l Seminář OSHP II: orchestrální akademie

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/0/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Marie Kučerová (přednášející)
Mgr. Vítězslav Mikeš, Ph.D. (přednášející)
MgA. Lucie Šnajdrová (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každou sudou středu 13:30–15:05 006
Předpoklady
Úspěšně zakončený předmět OSHP I a seminář OSHP I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava studentů pro výkon povolání v kulturní organizaci. Seminář doplňuje hlavní předmět OSHP II a do hloubky rozvíjí jednotlivá témata, jejichž porozumění je klíčové pro působení v hudební umělecké organizaci. Veškeré informace jsou aplikovány na modelu symfonického orchestru.
Osnova

 • Seminář OSHP II navazuje plynule na výuku OSHP II formou cvičení, diskuzí, příspěvků studentů.

  Výběr z témat:
  1. Finanční řízení orchestru
  2. Dramaturgie hudby a orchestru
  3. Management hudebních festivalů
  4. Management orchestru - turné , koncerty, zahraničí
  5. Moderní koncertní sály
Literatura
  doporučená literatura
 • Hrabětová, E. : Organizace práce. Vysoká škola ekonomická, Praha 1998. info
 • Vítek, S. : Řízení a organizace divadla. Divadelní ústav, Praha 1986. info
 • Weihrich, H. - Koontz, H. : Management. Victoria Publishing, Praha 1993. info
Výukové metody
Pravidelné semináře, náslechy, přednášky, diskuse a případná další pracovní setkání.
Metody hodnocení
zápočet
Podrobné informace uvádí příloha.
Informace učitele
15.2. Produkce, financování a řízení festivalu MHF Moravský podzim – Lucie Šnajdrová (místo: Besední dům, salonek)
1.3. Orchestrální akademie Filharmonie Brno - Radek Tomášek, člen orchestru FB, hráč na bicí, pedagog na JAMU, odpovědný za chod orchestrální akademie, (místo: HF JAMU)


15.3. Jak se dělá dramaturgie hudby a orchestru, Vítězslav Mikeš, dramaturg Filharmonie Brno a MHF Moravský podzim, (místo: HF JAMU)


29.3. Odborová organizace FB – Unie orchestrálních hudebníků ČR – Jana Horáková, členka orchestru FB, hráčka na housle a zároveň předsedkyně odborové a profesní organizace za FB – fungování, smysl a poslání organizace - (místo: HF JAMU)


12.4. Téma výročí – Besední dům 150 M. Kučerová, ředitelka FB (místo: HF JAMU)


26.4. Management orchestru, zájezd do USA – Pavel Šindelář, vedoucí oddělení koncertních činností - turné, koncerty, zahraničí


10.5. Závěrečné kolokvium, zkouška k zápočtu, složení úkolu (ukončení: nácvik pracovního pohovoru) (místo: Besední dům)


Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.