H601021l Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Martin Opršál (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
MgA. Radek Tomášek (přednášející)
Garance
prof. MgA. Martin Opršál
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H601021z Hra na nástroj I )
Absolutorium předmětu Hra na nástroj (bicí nástroje) bakalářského stupně studia na HF JAMU, případně jiné vysoké umělecké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na individuální interpretační zaměření každého studenta. Ten má v navazujícím magisterském studiu možnost volby nástroje či okruhu nástrojů podle svého dosavadního repertoárového a stylového směřování. Tomu je přizpůsoben výběr repertoáru pro studium i pro ročníkový koncert.
Výstupy z učení
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla repertoáru dle svého zaměření (viz osnova);
- tvůrčím způsobem promýšlet dramaturgii svých koncertů tak, aby tvořila kompaktní celky.
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice);
- intenzívně se připravit na ročníkový celovečerní koncert formou ohrávání jednotlivých skladeb;
Osnova
 • MELODICKÉ NÁSTROJE
  Výběr skladeb pro koncertní vystoupení; dramaturgii provede po konzultaci s pedagogem sám student, podle svého dosavadního směřování; výsledkem má být dramaturgicky vyvážené a studenta po všech stránkách dobře reprezentující vystoupení
 • Repertoár pro virtuózní typ hráčů: Raymond Helble: Toccata Fantasy E flat minor (Keyboard Percussion Publ., 1980), John Serry: Night Rhapsody (Keyboard Percussion Publ., 1980), Pius Cheung: Etudy (Pius Cheung)
 • Repertoár pro experimentální typ hráčů: Nebojša Jovan Živković: Tensio op. 11 (Moeck, 1988), Jean-Pierre Drouet: Un chien dehors (Gérard Billaudot, 1996), Hans Werner Henze: Five Scenes from the Snow Country (Schott, 1982), Volker David Kirchner: Dybuk (Schott, 1996), Shin Ichiro Ikebe: Monovalence I (Ongaku No Tomo, 1975), Boguslaw Schäffer: Constructions (Moeck, 1974)
 • Pro univerzální typ hráčů vhodné tituly z obou uvedených skupin, i z předchozího semestru

 • SESTAVY BICÍCH NÁSTROJŮ
  Využití méně obvyklých bicích nástrojů - Morton Feldman: King of Denmark (Edition Peters, N. Y., 1965), John Cage: 27´ 10. 554´´ (Henmar Press, N. Y., 1973), Marta Ptaszyńska: Space model for solo percussion (Theodore Presser Company, Pennsylvania, 1984), Alois Piňos: Tlučte a bude vám otevřeno (rukopis, nevydáno), Dan Dlouhý: Odjinud jinam (rukopis, nevydáno). Pro sestavu bicích nástrojů a klavír např. Martin Christoph Redel: Music für Klavier und Schlaginstrumente (Bote und Bock, Berlin, 1970)

 • MALÝ BUBEN
  Příprava na koncertní vystoupení; výběr skladby si po konzultaci s pedagogem určí sám student; možnost interpretace vlastní skladby, jež by reflektovala hudební a řemeslnou vyzrálost interpreta
 • Pro improvizačně schopné jednince např. Wolgang Reifeneder: Crossover for Snare Drum (Norsk Musikforlag)
 • Z tradičnějších skladeb např. Áskel Másson: Prím (BIM, 1991), Nebojša Živković: Pezzo da concerto No. 1, op. 15 (Musica Europea), Mitch Markovich: Tornado (Creative Concepts Publishing)
Literatura
  doporučená literatura
 • KARKOSCHKA, Erhard. Das Schriftbild der Neuen Musik. Mainz, Schott, 1970.
 • DIERSTEIN, Christian a kol. The Techniques of Percussion Playing. Basel, Bärenreiter, 2018.
 • HLADÍK, Petr. Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století. Diplomová práce. Brno, JAMU, 2000.
Výukové metody
Přednáška - individuální výuka.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Ročníkový koncert v trvání 60 minut
Účast ve výuce minimálně 75%
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H601021l