H601021l Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2014
Rozsah
2/0. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Martin Opršál (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H601021z Hra na nástroj I
Absolutorium předmětu Hra na nástroj (bicí nástroje) bakalářského stupně studia na HF JAMU, případně jiné vysoké umělecké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • Zimní semestr: v návaznosti na předchozí bakalářské studium důraz na individuální
  přístup ke každému studentovi, tzn. podle dosavadního repertoárového a stylového směřování podpora a posílení výrazných interpretačních a technických předností jednotlivých studentů. Tomu přizpůsobený výběr repertoáru pro koncertní vystoupení,

  - melodické nástroje:
  - u výrazně sólově zaměřených studentů další rozvíjení virtuozity (D. Maslanka: Variations on Lost Love - Keyboard Percussion Publ., 1983, A. Pape: Marrrrimba -Wilhelm Hansen Kopenhagen, 1992, transkripce, i vlastní),
  - hráče orientující se na soudobou hudbu seznamovat s různými moderními směry, netradičními formami zápisu (např. proporční, grafická notace) a zaměřit se na správné pochopení autorova záměru a adekvátní a přesvědčivou interpretaci - M. Miki: Time (Ongaku No Tomo, 1969), M. Ishii: Hiten-Seido III (Moeck Verlag, 1989), T. Tanaka: Two Movements (Ongaku No Tomo, 1970), A. Myioshi: Torse III (Ongaku No Tomo, 1976) M. Ptaszyńska: Graffito (Theodore Presser Comp., 1992), J. Druckman: Reflections on the Nature of Water (Boosey & Hawkes N.Y., 1991), H. Kulenty: One by One (PWM Varšava, 1989). Dále ve spolupráci s katedrou kompozice možnost interpretace skladeb studentů a pedagogů této katedry,
  - u univerzálněji zaměřených hráčů důraz na pestrost výběru repertoáru.

  - sestavy bicích nástrojů:
  - seznámení posluchače s méně obvyklými způsoby hry na bicí nástroje - Yoshihisu Taira: Monodrame I (Editions musicales TRANSATLANTIQUES, Paris, 1986), Pál Károlyi: Formations (Editio Musica, Budapešť, 1979), Krystyna Moszumańska-Nazar: 3 etiudy koncertowe (PWM Edition, Kraków, 1971), Michal Košut: Invence pro vibrafon, marimbu a bicí nástroje (rukopis, nevydáno). Pro sestavu bicí nástrojů a klavír např. Alain Weber: Prelude, Fugue et Final (Leduc, Paris, 1994), Marcel Landowski: Quatre preludes (Choudens, Paris, 1963).


  Letní semestr:
  - melodické nástroje:
  - výběr skladeb pro koncertní vystoupení. Dramaturgii provede po konzultaci s pedagogem sám student, podle svého dosavadního směřování. Výsledkem má být dramaturgicky vyvážené a studenta po všech stránkách dobře reprezentující vystoupení.
  - repertoár pro virtuózní typ hráčů: R. Helble: Toccata Fantasy es moll (Keyboard Percussion Publ., 1980), J. Serry: Night Rhapsody (Keyboard Percussion Publ., 1980), L. H. Stevens: Rhythmic Caprice (Keyboard Percussion Publ., 1995).
  - repertoár pro experimentální typ hráčů: N. J. Živković: Tensio op. 11(Moeck, 1988), J. P. Drouet: Un chien dehors (Gérard Billaudot, 1996), H. W. Henze: Five Scenes from the Snow Country (Schott, 1982), V. D. Kirchner: Dybuk (Schott, 1996), Y. Taira: Convergence I (Rideau Rouge, 1977), S. Ikebe: Monovalence I (Ongaku No Tomo, 1975), B. Schäffer: Constructions (Moeck, 1974).
  - pro univerzální typy hráčů doporučit vhodné tituly z obou uvedených skupin, i z předchozího semestru.


  - sestavy bicích nástrojů:
  - využití méně obvyklých bicích nástrojů - Morton Feldman: King of Denmark (Edition Peters, N. Y., 1965), John Cage: 27´ 10. 554´´ (Henmar Press, N. Y., 1973), Marta Ptaczynska: Space model for solo percussion (Theodore Presser Company, Pennsylvania, 1984), Alois Piňos: Tlučte a bude vám otevřeno (rukopis, nevydáno), Dan Dlouhý: Odjinud jinam (rukopis, nevydáno). Pro sestavu bicích nástrojů a klavír např. Martin Christoph Redel: Music für Klavier und Schlaginstrumente (Bote und Bock, Berlin, 1970).
Literatura
 • Hladík, Petr: Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století - diplomová práce, JAMU Brno, 2001. info
 • Karkoschka, Erhard: Das Schriffbild für neue Musik - Schott, 1970. info
Výukové metody
Individuální výuka.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.