H601014l Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/22. 12 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
Patrick Vacík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 9:30–20:00 007
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H601014z - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na předchozí studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti studiu na konzervatoři, hudebním gymnáziu, popřípadě ZUŠ je předmět zaměřen na studium a interpretaci náročných skladeb kytarového repertoáru napříč stylovými obdobími. Cílem studia je také ovládání nástroje a interpretačních rozdílností na takové úrovni, aby student již mohl úspěšně aspirovat na místa v komorních souborech.
Výstupy z učení
Dále u studenta rozvíjet technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu. Student absolvuje dvakrát týdně individuální výuku hlavního oboru u pedagoga a jedenkrát týdně má možnost si nacvičený program zahrát na interpretačním semináři se vzájemným hodnocením kolegů a pedagogů. Student má povinnost vystoupit na semináři. Výsledek své práce za semestr student předvede na semestrální komisionální zkoušce.
Osnova
 • Obsahové zaměření:
 • Dbát na důsledně korektní techniku hry na nástroj, zejména při tvoření tónu v levé ruce a úhozu v ruce pravé, zlepšování manuálních schopností:
 • a) stupnice dur a moll – výběr: jednohlasé a intervalové (tercie, sexty, oktávy, decimy), rozklady tónického kvintakordu po třech tónech, rytmizace stupnic
 • b) technická cvičení: F.Tárrega, S.Tennant, A. Carlevaro
 • c) etudy – výběr některého ze skladatelů:
 • H.Villa-Lobos, Leo Brouwer XI- XX, F.Sor-op.6 a op. 29,M. D. Pujol
 • d) přednesové skladby:
 • - renesanční a barokního období:Dowland, Bach, Weiss
 • - skladby romantismu nebo pozdějšího období (A.Barrios-Mangoré, R.Dyens, J.Rodrigo, M.M.Ponce, J.Turina,…)
 • Dokončení přednesových cyklických skladeb ze zimního semestru, navíc jednu skladbu klasického období: F.Sor, M.Giuliani, N.Paganini, L.Legnani apod..
Literatura
  doporučená literatura
 • Mozart L.: Aplikácia husľovej techniky a ozdobovanie hudby 2. pol . 18. stor.
 • Köhler J.: Umění kytarové hry, Panton, Praha 1984
 • Quantz J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu, Ed. Supraphon, Praha 1990
 • Bláha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje, 4. vyd., Brno: edice JAMU 2018
Výukové metody
individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální, děkanská zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Látka ke komisionální zkoušce:
Etudy: dvě etudy různého technického zaměření (Giuliani, Sor, Aguado, Regondi, Legnani, Brouwer, Pujol, Lobos a další)
Přednes:
Skladba z období klasicimsu nebo romantismu
Skladba z období 20. či 21. století
Minimálně jedno vystoupení na semináři za semestr
Látka k děkanské zkoušce:
Dva přednesy z různých slohových období v max. délce 10 minut
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H601014l