H601014l Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
prof. Martin Mysliveček (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H601014z Hra na nástroj I )
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Látka ke komisionální zkoušce Stupnice: Durové a mollové do 4 béček (vybere komise) – jednohlasé, tercie, sexty, oktávy, decimy Kadence ve třech polohách Etudy: 2 etudy různého technického zaměření Přednesy: skladba z období klasicismu nebo romantismu, skladba z 20. nebo 21. Století
Výstupy z učení
Dále u studenta rozvíjet technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu. Student absolvuje dvakrát týdně individuální výuku hlavního oboru u pedagoga a jedenkrát týdně má možnost si nacvičený program zahrát na interpretačním semináři se vzájemným hodnocením kolegů a pedagogů. Výsledek své práce za semestr student předvede na semestrální komisionální zkoušce.
Osnova
  • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
Literatura
    doporučená literatura
  • Repertoár z různého slohového období, minimálně jedno dílo koncertantního typu. info
Výukové metody
individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální, potvrzení hodnocení za LS tzv. děkanskou zkouškou
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.