H70107l Základy jazzového klavíru II

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Vít Křišťan (přednášející)
MgA. Jiří Levíček (přednášející)
Jiří Slavík (přednášející)
Ĺubomír Šrámek (přednášející)
Garance
MgA. Jiří Levíček
Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H70107z Základy jazzového klavíru II )
Úspěšné absolvování předmětu Základy jazzového klavíru I a zimního semestru předmětu Základy jazzového klavíru II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je v technické části daší procvičování a aplikace církevních modů, zmenšené, alterované a celotónové stupnice. Jádrem tohoto semestru je praktické využití čtyřhlasé sazby v rámci jazzové harmonie na základě konkrétních jazzových standardů, užití této sazby jak v pravé, tak v levé ruce. Student se dále seznámí s dalšími typy sazeb jako kvartové a kvintové voicingy, upper structures, clusters, velký blok. Dalším cílem je hlubší vhled do jazzové harmonie a schopnost základní reharmonizace (tritonová substituce, terciové příbuznosti, prodlevy, apod.).
Výstupy z učení
Student je schopen:
- vedení hlasů v rámci čtyřhlasé sazby ve všech harmonických situacích, a to jak v pravé, tak v levé ruce;
- pomocí těchto sazeb doprovodit hrou z akordických značek;
- správně vytvořit další druhy vocingů díky jejich toeretické znalosti;
- orientovat se v melodickém materiálu pro improvizaci;
- harmonizace melodie a také reharmonizace v rámci jazzových standardů.
Osnova
  • Zmenšená, alterovaná, celotónová stupnice
  • Základní způsoby doprovodů
  • Základní způsoby jednoduchého aranžování jazzových standartů pro klavír
  • Jednoduchá improvizace
  • Harmonizace melodie
  • Reharmonizace
  • Voicingy
Výukové metody
Forma výuky: cvičení - individuální výuka
Metody výuky: individuální přístup dle technické úrovně studenta, samostatná práce studenta
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.