H70107l Introduction to Jazz Piano II

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Vít Křišťan (lecturer)
MgA. Jiří Levíček (lecturer)
Jiří Slavík (lecturer)
Lubomír Šrámek (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Jiří Levíček
Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70107z Introduction to Jazz Piano II )
Úspěšné absolvování předmětu Základy jazzového klavíru I a zimního semestru předmětu Základy jazzového klavíru II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je v technické části daší procvičování a aplikace církevních modů, zmenšené, alterované a celotónové stupnice. Jádrem tohoto semestru je praktické využití čtyřhlasé sazby v rámci jazzové harmonie na základě konkrétních jazzových standardů, užití této sazby jak v pravé, tak v levé ruce. Student se dále seznámí s dalšími typy sazeb jako kvartové a kvintové voicingy, upper structures, clusters, velký blok. Dalším cílem je hlubší vhled do jazzové harmonie a schopnost základní reharmonizace (tritonová substituce, terciové příbuznosti, prodlevy, apod.).
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen:
- vedení hlasů v rámci čtyřhlasé sazby ve všech harmonických situacích, a to jak v pravé, tak v levé ruce;
- pomocí těchto sazeb doprovodit hrou z akordických značek;
- správně vytvořit další druhy vocingů díky jejich toeretické znalosti;
- orientovat se v melodickém materiálu pro improvizaci;
- harmonizace melodie a také reharmonizace v rámci jazzových standardů.
Syllabus (in Czech)
  • Zmenšená, alterovaná, celotónová stupnice
  • Základní způsoby doprovodů
  • Základní způsoby jednoduchého aranžování jazzových standartů pro klavír
  • Jednoduchá improvizace
  • Harmonizace melodie
  • Reharmonizace
  • Voicingy
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: cvičení - individuální výuka
Metody výuky: individuální přístup dle technické úrovně studenta, samostatná práce studenta
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H70107l